فرماندار شهرستان خاتم از چند طرح مهم آب و خاك در بخش مركزي بازديد نمود.

فرماندار شهرستان خاتم از چند طرح مهم آب و خاك در بخش مركزي بازديد نمود.طرح اصلاح و احياء اراضي زه دار در اراضي كشاورزي منطقه تنوره و لاهور در نزديكي چاه آرتزين هرات از جمله طرح هايي بود كه سيد ناصر امامي از نزديك در جريان اجراي آن قرار گرفت .

 فرماندار شهرستان خاتم مهمترين عامل محدود كننده كشت پسته در چاههاي اطراف چاه آرتزين را بالا بودن سفره آب زير زميني برشمرد و از مديريت جهاد كشاورزي خواست با توجه به مساعد بودن شرائط آب و خاك منطقه جهت كشت پسته در اجراي طرح اصلاح و احياء اراضي زه دار اين منطقه تسريع  نمايند .

وي همچنين از مدير جهاد كشاورزي شهرستان خواست كه طرح جامع و كاملي  در خصوص استفاده بهينه از آب استحصال شده از مناطق زهكشي شده تهيه و در اين طرح قسمتي از آب را به كشت محصولات مقاوم به شوري و قسمتي را نيز به صنعت اختصاص دهند.

سيد ناصر امامي در ادامه اين بازديد همچنين از ساخت و ساز چند كانال فرعي در حاشيه اراضي نهر مسيح كه با اعتبار سفر مقام معظم رهبري و توسط شركت خدمات مهندسي آب و خاك يزد در حال اجرا بود بازديد نمود .

فرماندار خاتم در پايان اين بازديد ضمن تاكيد بر بهره وري بيشتر  از منابع آب و خاك از كشاورزان بعنوان يكي از ارزشمندتزين اقشار جامعه ياد كرد و از مدير جهاد كشاورزي خواست ضمن تسريع در اجراي پروژه هاي آب و خاك از سفر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور تمام سعي و توان خود را جهت خدمت به اين قشر از جامعه بكار گيرد .

لازم به يادآوري است كه طرح اصلاح و احياء اراضي زه دار به مساحت كل حدود 1000 هكتار و با اعتبار هزينه شده 350 ميليون تومان در سال 88 و پيشنهاد 750 ميليون تومان در سال 89 از اعتبارات ملي توسط پيمانكار شركت آب و خاك يزد هم اكنون در هشت چاه كشاورزي اطراف چاه ارتزين كه سطح سفره هاي آب زيرزميني بالاست درحال اجرا است و فاز اول آن در سطح 350 هكتار اجرا شده است همچنين طرح احداث كانالهاي فرعي در حاشيه اراضي نهر مسيح هرات از مصوبات سفر مقام معظم رهبري است با اعتبار 300 ميليون تومان و به طول 5/6 كيلومتر توسط شركت خدمات مهندسي اب و خاك يزد در حال اجرا مي باشد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم