فرماندار شهرستان خاتم از اهالي دهستان ايثار رسماً عذرخواهي كرد .

فرماندار شهرستان خاتم از اهالي دهستان ايثار رسماً عذرخواهي كرد .


به دنبال كمبود آب آشاميدني و تعلل دستگاههاي ذيربط به ويژه آب منطقه اي استان به جاي آنها

وي افزود با توجه به اينكه چنين مشكلي قابل پيش بيني بود از مدتها پيش توسط اين فرمانداري هشدارهاي لازم به دستگاههاي ذيربط داده شد و تمهيدات و مذاكرات لازم جهت حفر دو حلقه چاه اظطراري كشاورزي در روستاهاي كرخنگان و چنارناز و يك حلقه چاه آب آشاميدني جهت استفاده اهالي اين دو روستا و ديگر روستاي دهستان ايثار يعني برزگر انديشيده شد و حتي اعتبار لازم براي حفر اين چاهها به مبلغ 800 ميليون ريال از طريق مديريت بحران استانداري تأمين و در اختيار آب منطقه اي قرار گرفت و جالب توجه اينكه حتي زمين مورد نياز براي حفر چاه اظطراري كشاورزي روستاي كرخنگان توسط يك كشاورز خير اهل روستا تأمين گرديد . ولي تعلل و بهانه تراشي آب منطقه اي استان باعث گرديد تا نهايتاً به جاي حفر 3 حلقه چاه مجوز حفر 2 حلقه چاه صادر و كار با تأخير بسيار ، آنهم توسط آبفاي روستايي شروع گردد . به طوري كه تاكنون فقط يك چاه در روستاي چنار ناز حفر شده كه خوشبختانه بر خلاف نظر كارشناسان آب منطقه اي به آب هم رسيده است و در حال حاضر مراحل پاياني حفاري را مي گذراند و حفر چاههاي دوم و سوم با مشكلات جدي روبروست .

فرماندار در بخش ديگري از سخنانش خاطرنشان كرد مجموع اين مسايل و تعللها باعث شده است مردم دهستان ايثار و بعضي روستاهاي ديگر شهرستان تابستان سختي را بگذرانند و تلاشهاي فرمانداري ، مديريت بحران استانداري و آبفاي روستايي در رفع مشكل كم آبي با سختي صورت گرفته و در مواردي بسيار كم اثر گردد .

امامي اضافه كرد به همين دليل لازم مي دانم به جاي مسئولين آب منطقه اي كه به نظر مي رسد حتي حاضر (و يا قادر) به درك مشكل كم آبي مردم محروم منطقه نيستند از تك تك شهروندان عزيز عذرخواهي نموده و از اينكه با خويشتنداري و متانت و با ايجاد كمترين مشكل براي فرمانداري و ديگر دستگاهها اين دوره سخت را مي گذرانند تقدير و تشكر نموده و از خداوند متعال براي همه توفيق روز افزون و همچنين درخواست بارش باران رحمت و بركت الهي را دارم .

فرماندار در پايان ضمن تشكر از عنايت ويژه استاندار محترم و دستورات اكيد ايشان در رفع اين مشكلات از مديريت بحران استانداري نيز به خاطر تأمين بودجه لازم (از همان ابتداي نياز) تشكر نمود و خواستار استمرار اين مساعدتها تا رفع كامل خشكسالي و مشكلات مرتبط با آن در منطقه گرديد .

گفتني است مشكلات شهرستان خاتم مرتبط با آب منطقه اي استان تنها به همين مورد محدود نمي شود و موارد ديگري نظير عدم آغاز به كار عمليات احداث سد مروست ، عدم تخصيص آب به صنعت شهرستان عليرغم توافقات انجام شده و صرفه جويي حدود 200 ليتر از محل اضافه برداشت چاههاي كشاورزي كه با همكاري فرمانداري صورت گرفته ، عدم توجه به دستور وزير محترم نيرو مبني بر تخصيص آب چاه آرتزين هرات به صنعت و انتقال آن به منطقه صنعتي و حتي عدم پيگيري حقوقي تخريبهاي انجام شده توسط دستگاههاي دولتي شهرستان شهربابك در محدوده چاه آرتزين هرات ، عدم ارائه اطلاعات مورد نياز فرمانداري در ارتباط با سد خوانسار ، عدم حل مشكلات مشابه در روستاهاي كوشك و حسن آباد خوانسار و عدم تأمين آب لازم براي 3 مجتمع گلخانه اي شهرستان و ... مشكلاتي است كه فرماندار شهرستان خاتم تنها به آنها اشاره كرد و وعده داد چنانچه ادامه پيگيريها در ارتباط با اين موارد به نتيجه نرسد در آينده اطلاعات تازه اي را در اختيار رسانه ها بگذارد .