فرماندار شهرستان خاتم: اتمام سد هرات نقش موثر در پيشرفت ورونق بخش كشاورزي منطقه دارد

فرماندار شهرستان خاتم: اتمام سد هرات نقش موثر در پيشرفت ورونق بخش كشاورزي منطقه داردفرماندار خاتم سد سازي را اقدامي بزرگ در سطح استان دانست و گفت : سدهرات  مي تواند زمينه ساز تحول و تحرك اقتصادي عظيم درمنطقه باشد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم كه  از پروژه  سد هرات با اشاره  به اينكه شهرستان خاتم قطب كشاورزي استان بوده است و اتمام سد هرات نقش موثري درپيشرفت ورونق كشاورزي  منطقه دارد اظهار اميدواري كرد : با تامين به موقع اعتبارات ، اين پروژه مهم و حياتي ظرف كمتر از 54 ماه به بهره برداري خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينكه احداث سد خوانسار هرات در شهرستان خاتم موجب تحولات عظيمي دربخش زيست محيطي ، كشاورزي ،صنعت و جهانگردي منطقه مي شود افزود : اين سد از نوع خاكي با هسته رسي و طول تاج 505 متر حداكثر ارتفاع سد 55 متر ، حجم خاكبرداري 167هزار متر مكعب و با ظرفيت به ميزان 25 ميليون متر مكعب با هدف آبياري اراضي كشاورزي، صنعت وگردشگري احداث مي شود.