فرماندار در دو جلسه جداگانه با معتمدين شهرهاي هرات و مروست بر حضور و حمايت قاطع مردم از يادواره شهداي شهرستان تاكيد نمودند.

فرماندار در دو جلسه جداگانه با معتمدين شهرهاي هرات و مروست بر حضور و حمايت قاطع مردم از يادواره شهداي شهرستان تاكيد نمودند.فرماندار در ادامه به فرا رسيدن 13 آبان سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا اشاره و افزود در اين روز بزرگ دانش آموزان و دانشجويان آن ابهت و هيمنه آمريكا را شكسته و لانه جاسوسي آنها را تخريب نمودند و مطمئنا" آنها منافع بزرگي را در ايران داشتند كه از اين اقدام بسيار ناراحتند و به همين مناسبت است كه اين روز بزرگ يوم ا... نام گرفته است و هر ساله با راهپيمايي ياد و خاطره آن عزيزان گرامي داشته و از راه آنها حمايت مي گردد.

در ادامه اين جلسه آقاي تاج آبادي رئيس شوراي شهر هرات ضمن تشكر از فرماندار به خاطر برگزاري اولين يادواره شهداي شهرستان تصريح كرد الحمدا... از بدو ورود فرماندار محترم در اين شهرستان جرقه هاي اميد و توسعه شعله ور شده ايشان شب و روز خود را براي توسعه و خدمت به مردم گذاشته اند انشاءا... كه خداوند به ايشان توفيق بدهد و بتواند به اين مردم محروم و زحمتكش خدمت نمايد تاكنون كارهاي عمراني خوبي از جمله شروع عمليات اجرايي سد هرات و ... انجام شده كه خود ايشان بهتر توضيح مي دهند لذا اينجانب از طرف كليه مردم از ايشان تقدير و تشكر مي نمايم .

فرماندار در پايان با اشاره به اقدامات انجام شده تصريح كرد از جمله اقداماتي كه در يكساله اخير انجام شده جذب 3 پزشك متخصص ، موافقت احداث درمانگاه تامين اجتماعي ، افتتاح دو سالن ورزشي ، موافقت احداث 6 سالن ورزشي در شهرهاي هرات و مروست و روستاهاي فتح آباد ، چاهك ، كرخنگان و هرابرجان شروع عمليات اجرايي سد هرات ، كلنگ احداث كارخانجات صنعتي كه با مشكل آب مواجه است و در زمينه هاي كشاورزي جذب تسهيلات ويژه خشكسالي ، احداث ساختمان فني و حرفه اي ، كاشت چمن زمينهاي ورزشي هرات و مروست و ... گازرساني به شهرهاي هرات و مروست كه 40 % از گازرساني به هرات در سالجاري انجام خواهد شد و ... كه انشاءا... مردم شاهد بهره برداري اين اقدامات خواهند بود  در پايان از تمامي مردم شهرستان مي خواهم با ارسال نقطه نظرات و پيشنهادات  ... ما در جهت توسعه شهرستان ياري فرمايند.

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم