شناسه : 349662

فرماندار در خاتم در جلسه شوراي آموزش و پرورش به تقويت بنيه علمي دانش آموزان تاكيد كرد


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم تصريح كرد طي دو سال گذشته متاسفانه قبولي دانش آموزان در دانشگاهها در اين منطقه پائين بوده و لذا بايد برنامه ريزي نمود تا با برگزاري كلاسهاي جبراني نسبت به تقويت بنيه علمي دانش آموزان اقدام كرد . به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، امامي با اشاره به هفته تربيت افزود تربيت ديني و اسلامي و آشنائي دانش آموزان با ارزشها و اصول اسلامي از جمله اهداف آموزش و پرورش مي باشد وانشا ا... در اين هفته با اجراي برنامه هاي متنوع بتوان در تربيت اسلامي فرزندان اين مرز و بوم اقدامات خوبي انجام داد. وي در ادامه به اعتبارات اختصاص يافته در سال جاري به آموزش و پرورش اشاره و افزود در سال جاري اعتبارات خوبي از محل كميته برنامه ريزي جهت تجهيز و تعمير مدارس اختصاص گرديد و انشا ا... در سال آينده نيز در جهت ارتقاء و تجهيز مدارس بايد برنامه ريزي و اقدام لازم معمول گردد . در پايان پس از ارائه برنامه ها و پيشنهادات مقرر شد آموزش و پرورش نسبت به راه اندازي دو واحد قرائت خانه دانش آموزي ويژه خواهران و برادران دوره پيش دانشگاهي راه اندازي و در ايام نوروز با دعوت از دبيران با تجربه از ساير شهرستانها نسبت به برگزاري كلاسهاي جبراني اقدام نمايد و همچنين مقرر شد با هماهنگي اداره تبليغات اسلامي   نسبت به جذب ائمه جماعت در كليه مدارس اقدام گردد .    

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم تصريح كرد طي دو سال گذشته متاسفانه قبولي دانش آموزان در دانشگاهها در اين منطقه پائين بوده و لذا بايد برنامه ريزي نمود تا با برگزاري كلاسهاي جبراني نسبت به تقويت بنيه علمي دانش آموزان اقدام كرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، امامي با اشاره به هفته تربيت افزود تربيت ديني و اسلامي و آشنائي دانش آموزان با ارزشها و اصول اسلامي از جمله اهداف آموزش و پرورش مي باشد وانشا ا... در اين هفته با اجراي برنامه هاي متنوع بتوان در تربيت اسلامي فرزندان اين مرز و بوم اقدامات خوبي انجام داد.

وي در ادامه به اعتبارات اختصاص يافته در سال جاري به آموزش و پرورش اشاره و افزود در سال جاري اعتبارات خوبي از محل كميته برنامه ريزي جهت تجهيز و تعمير مدارس اختصاص گرديد و انشا ا... در سال آينده نيز در جهت ارتقاء و تجهيز مدارس بايد برنامه ريزي و اقدام لازم معمول گردد .

در پايان پس از ارائه برنامه ها و پيشنهادات مقرر شد آموزش و پرورش نسبت به راه اندازي دو واحد قرائت خانه دانش آموزي ويژه خواهران و برادران دوره پيش دانشگاهي راه اندازي و در ايام نوروز با دعوت از دبيران با تجربه از ساير شهرستانها نسبت به برگزاري كلاسهاي جبراني اقدام نمايد و همچنين مقرر شد با هماهنگي اداره تبليغات اسلامي  نسبت به جذب ائمه جماعت در كليه مدارس اقدام گردد . 

 

آدرس کوتاه :