شناسه : 3057554
در راستای فرهنگ سازی درمان و مبارزه با مواد مخدر نیاز به امکانات بیشتر است

فرماندار خاتم


در راستای فرهنگ سازی درمان و مبارزه با مواد مخدر نیاز به امکانات بیشتر است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم،شورای هماهنگی مبازه با مواد مخدر شهرستان با حضور "محمد  زاده رحمانی" فرماندار شهرستان و "علی روستائی"  رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل جلسه داد.
فرماندار خاتم در این جلسه خاطر نشان کرد: در راستای تلاش و سیاست های دولت در این مبحث و تشکیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور ، شهرستان  نیز در امر پیشگیری ، درمان ، مبارزه با عرضه و تقاضا و برخورد با قاچاقچیان تلاش های زیادی را معمول داشته است.

زاده رحمانی همچنین از دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  استان خواست تا در راستای فرهنگ سازی و مبارزه با مواد مخدر، در تجهیز ایستگاه ایست  و بازرسی خاتم الانبیاء، تجیهز نیروی انتظامی به امکانات، حمایت از تشکل های مردم نهاد و در طرح های تحقیقاتی مبارزه مواد مخدر این شهرستان را کمک و یاری دهند.

در ادامه،  رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یزد ضمن اشاره به آثار زیان بار مواد مخدر و اعتیاد، آن را زمینه ساز بسیاری از ناهنجاریها دانست و خاطر نشان کرد: این معضل علاوه بر اینکه امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، باعث عدم پیشرفت و توسعه جوامع نیز می گردد.
رئیس دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با ذکر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در زمان حاضر و گرایش مصرف کننده ها به سمت مخدرهای صنعتی  عوارض آن را به مراتب خطرناک تر از مواد سنتی دانست. 
روستائی در پایان گفت: کنترل و مهار مواد مخدر به عهده یک دستگاه نیست بلکه دستگاه های قضایی، انتظامی، فرهنگی و درمانی هر کدام بر حسب وظیفه ذاتی خود در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر باید تلاش نموده و در کنار تلاش دستگاه های دولتی با افزایش زمینه مشارکت های مردمی و مراکز علمی، فرهنگی نیز جهت رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش نمایند.آدرس کوتاه :