فرماندار خاتم:

فرماندار خاتم:به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  محمد زاده رحمانی در نشست برنامه ریزی نخستین جشنواره عشایر در منطقه کرخنگان مروست با اشاره به اینکه ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح جامعه یک ضرورت است و باید با برنامه‌های متنوع و هدفمند شور و امید در جامعه حکمفرما شود افزود: توجه به نشاط و سرزندگی افراد جامعه از موضوعات مهمی است که بایستی به آن توجه نمود .
فرماندار خاتم همچنین با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگ عشایر در این منطقه ، آن را اقدامی موثر و مثبت در جهت معرفی این منطقه دانست .
زاده رحمانی افزود: منطقه کرخنگان از توانمندی ها و ظرفیت ها ی ویژه ای در عرصه های مختلف برخوردار است که بسیاری از آن ها هنوز به مرحله شکوفایی نرسیده است.
وی افزود: بایستی با شکوفایی این ظرفیت ها جهت توسعه و پیشرفت منطقه استفاده نمود .
رئیس اداره آموزش و پرورش مروست نیز در این نشست طی سخنانی برگزاری جشنواره فرهنگ عشایر در منطقه کرخنگان مروست را فرصتی مناسب جهت معرفی این منطقه ذکر کرد .
وی افزود: امید است با برگزاری موفق این جشنواره در ماه جاری ، زمینه برگزاری مداوم آن طی سال های آینده در این شهرستان فراهم شود .