شناسه : 2302731

فرماندار خاتم:


ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه یک ضرورت است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  محمد زاده رحمانی در نشست برنامه ریزی نخستین جشنواره عشایر در منطقه کرخنگان مروست با اشاره به اینکه ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح جامعه یک ضرورت است و باید با برنامه‌های متنوع و هدفمند شور و امید در جامعه حکمفرما شود افزود: توجه به نشاط و سرزندگی افراد جامعه از موضوعات مهمی است که بایستی به آن توجه نمود .
فرماندار خاتم همچنین با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگ عشایر در این منطقه ، آن را اقدامی موثر و مثبت در جهت معرفی این منطقه دانست .
زاده رحمانی افزود: منطقه کرخنگان از توانمندی ها و ظرفیت ها ی ویژه ای در عرصه های مختلف برخوردار است که بسیاری از آن ها هنوز به مرحله شکوفایی نرسیده است.
وی افزود: بایستی با شکوفایی این ظرفیت ها جهت توسعه و پیشرفت منطقه استفاده نمود .
رئیس اداره آموزش و پرورش مروست نیز در این نشست طی سخنانی برگزاری جشنواره فرهنگ عشایر در منطقه کرخنگان مروست را فرصتی مناسب جهت معرفی این منطقه ذکر کرد .
وی افزود: امید است با برگزاری موفق این جشنواره در ماه جاری ، زمینه برگزاری مداوم آن طی سال های آینده در این شهرستان فراهم شود . 


 

         
 


آدرس کوتاه :