شناسه : 341232

فرماندار خاتم :پرسنل فرمانداري و منابع طبيعي خاتم يك روز حقوق خود را به سيل زدگان پاكستان اهداء نمودند.


امامي فرماندار خاتم : علاوه بر كمكهاي نقدي و غير نقدي جمع آوري شده توسط ادارات جمعيت هلال احمر ، كميته امداد ، بسيج سازندگي ، ناحيه مقاومت بسيج سپاه خاتم پرسنل فرمانداري و منابع طبيعي خاتم نيز يك روز حقوق خود را به سيل زدگان پاكستان اهداء نمودند.

فرماندار خاتم تصريح نمود مردم فهيم و ولايتمدار شهرستان خاتم هميشه در تمامي عرصه ها حضوري فعال و چشمگير داشته و در پي حوادث اخير پاكستان و جاري شدن سيل كه باعث آوارگي بيش از بيست ميليون نفر از مردم مسلمان پاكستان شد و بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري مردم اين خطه محروم كمكهاي نقدي و غير نقدي خود را تحويل ادارات هلال احمر ، كميته امداد و بسيج سازندگي سپاه خاتم نمودند كه اين كمكها به مركز استان  ارسال گرديده است.

وي همچنين اعلام نمود كاركنان فرمانداري و منابع طبيعي خاتم نيز در يك حركت خداپسندانه حقوق يك روز خود را جهت كمك به سيل زدگان اختصاص دادند و با امضاء سندي از استانداري و اداره كل منابع طبيعي خواهان اختصاص يك روز حقوق خود جهت اين امر شدند وي همچنين از كمك ادارات تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي شهرستان نيز خبر داد.

آدرس کوتاه :