فرماندار خاتم : همزمان با برگزاري يادواره سرداران و 114 شهيد شهرستان پاسگاه انتظامي دهستان ايثار راه اندازي خواهد شد .

فرماندار خاتم : همزمان با برگزاري يادواره سرداران و 114 شهيد شهرستان پاسگاه انتظامي دهستان ايثار راه اندازي خواهد شد .فرماندار خاتم با اشاره به پي گيري هاي بعمل آمده در اين زمينه افزود اينجانب طي يكسال گذشته پيگيري ها مكاتبات زيادي را در خصوص راه اندازي پاسگاه انتظامي در دهستان ايثار انجام داده و نهايتا" در جلسه اي كه در مورخ 5/8/88 در محل دفتر فرماندهي انتظامي استان و با حضور معاون سياسي و امنيتي و سرهنگ علي اكبريان اينجانب و كارشناسان نيروي انتظامي برگزار شد موافقت راه اندازي اين پاسگاه به طور رسمي از تاريخ 14 آبانماه سالجاري صادر گرديد .

فرماندار در پايان راه اندازي اين پاسگاه را به مردم خونگرم و زحمتكش دهستان ايثار تبريك عرض نموده و از آنها خواست كه نهايت همكاري را با مامورين محترم نيروي انتظامي بعمل اورده تا انشاءا... همانند گذشته شاهد نظم و امنيت در آن منطقه باشيم .

متن صورتجلسه مذكور به شرح ذيل مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم