شناسه : 19142614

فرماندار خاتم: نهم دی ماه یک حماسه بزرگ در انقلاب اسلامی و متعلق به همه گروه های داخلی نظام است


فرماندار خاتم  در مورد حماسه نهم دی ماه 88 اظهار داشت : نهم دی ماه یک حماسه بزرگ در انقلاب اسلامی و متعلق به همه گروه های داخلی نظام است و میتوان از آن به عنوان روز بیداری مردم و بسیج مردم علیه استکبار جهانی و حمایت آنها از نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری نام برد . زاده رحمانی در باره فلسفه به وجود آمدن نهم دیماه گفت : میتوان اینگونه تعبیر کرد که مردم از اختلافات داخلی بین جناح های سیاسی خسته شده بودند و دنبال یک فرصت جهت اجماع دوباره و اتحاد ملی می گشتند لذا نهم دیماه بهترین فرصت برای این موضوع بود که حول محور ولایت صورت گرفت. وی در ادامه خاطر نشان کرد : فروکش کردن التهابات داخلی و تثبیت مجدد جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه های منطقه ای و بین المللی را میتوان از مهمترین دستاوردهای این حماسه بزرگ برای نظام برشمرد. فرماندار خاتم اظهار داشت : بین براندازان نظام و اصلاح طلبان مرزی وجود دارد و نمی توان آنها را جزء این حزب حساب آورد . اصلاح طلبان واقعی کسانی هستند که عمیقا پایبند به ارزش های اسلامی و انقلابی و متعهد به ولایت هستند. زاده رحمانی در پایان خاطر نشان کرد : بزرگترین بازندگان فتنه 88 کسانی بودند که می خواستند بین مردم تفرقه بیندازند و در صدد از بین بردن وفاق ملی در جمهوری اسلامی بودند که البته در حماسه نهم دی ماه جواب خود را از مردم گرفتند.  

فرماندار خاتم  در مورد حماسه نهم دی ماه 88 اظهار داشت : نهم دی ماه یک حماسه بزرگ در انقلاب اسلامی و متعلق به همه گروه های داخلی نظام است و میتوان از آن به عنوان روز بیداری مردم و بسیج مردم علیه استکبار جهانی و حمایت آنها از نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری نام برد .

زاده رحمانی در باره فلسفه به وجود آمدن نهم دیماه گفت : میتوان اینگونه تعبیر کرد که مردم از اختلافات داخلی بین جناح های سیاسی خسته شده بودند و دنبال یک فرصت جهت اجماع دوباره و اتحاد ملی می گشتند لذا نهم دیماه بهترین فرصت برای این موضوع بود که حول محور ولایت صورت گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : فروکش کردن التهابات داخلی و تثبیت مجدد جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه های منطقه ای و بین المللی را میتوان از مهمترین دستاوردهای این حماسه بزرگ برای نظام برشمرد.

فرماندار خاتم اظهار داشت : بین براندازان نظام و اصلاح طلبان مرزی وجود دارد و نمی توان آنها را جزء این حزب حساب آورد . اصلاح طلبان واقعی کسانی هستند که عمیقا پایبند به ارزش های اسلامی و انقلابی و متعهد به ولایت هستند.

زاده رحمانی در پایان خاطر نشان کرد : بزرگترین بازندگان فتنه 88 کسانی بودند که می خواستند بین مردم تفرقه بیندازند و در صدد از بین بردن وفاق ملی در جمهوری اسلامی بودند که البته در حماسه نهم دی ماه جواب خود را از مردم گرفتند.
آدرس کوتاه :