فرماندار خاتم : معلمان نقش بزرگي در روشنگري و تدوين راه زندگي دانش آموزان دارند.

فرماندار خاتم : معلمان نقش بزرگي در روشنگري و تدوين راه زندگي دانش آموزان دارند.امامي در ادامه با اشاره به تهاجم فرهنگي و جنگ نرم افزود دشمنان جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب و به شيوه هاي مختلف سعي در ترويج فرهنگ پليد غرب داشتند و از طرق مختلف در رواج و گسترش اين فرهنگ تلاش نمودند اما معلمان عزيز توانستند با استفاده از تعاليم ديني و بينش اسلامي تمامي اين نقشه ها را خنثي نمايند.

فرماندار در ادامه به نقش خانواده ها در تربيت فرزندان اشاره و تصريح كرد متاسفانه در بيشتر خانواده ها فرزندان بدلايل بدرفتاري وجود ماهواره و ... مسير را مستقيم را طي نكرده و به كجرويهاي اجتماعي گرايش پيدا مي كنند كه شما معلمان مي بايست در جلوگيري از اين انحرافات نقش خود را به خوبي ايفا نماييد و راه راست را به دانش آموزان شناسانده و از هر گونه انحراف جلوگيري نماييد .

فرماندار در پايان به پاره اي از خصوصيات اخلاقي و علمي شهيد مطهري اشاره و از معلمان خواست با مطالعه دقيق آثار نفيس اين استاد فرزانه از تجربيات ايشان در آموزش دانش آموزان استفاده نمايند.

لازم به ذكر است در پايان اين جلسه مديران ادارات در 9 گروه از مدارس شهرستان بازديد و ضمن تبريك هفته معلم و عرض خسته نباشيد با تقديم لوح تقديري كه از طرف فرمانداري و مديريت آموزش و پرورش تهيه شده بود از خدمات اين عزيزان سپاسگزاري نمودند .

 

 

                        روابط عمومي فرمانداري خاتم