شناسه : 340632
فرماندار خاتم با صدور اطلاعيه اي فاجعه دردناك سوزاندن قرآن كريم را محكوم كرد .

فرماندار خاتم: مصيبت اهانت و جسارت مشتي فاسد و پست به ساحت قرآن كريم را به محضر امام زمان (عج) تسليت مي گويم .


وي در بخشي از اين اطلاعيه آورده است : وقتي از تلويزيون و برخي سايتها صحنه هاي مصيبت بار اهانت به ساحت قرآن كريم ، اين كلام الهي نازل شده بر سينه مبارك پيامبر صلح و رحمت محمد مصطفي (ص) را مي ديدم در حاليكه اشك در چشمانم حلقه زده بود و مشتهايم از خشم و عصبانيت گره شده بود ، در دل، داغدار   قلب نازنين و مصيبت زده مولا و آقايمان حضرت مهدي موعود (عج) بودم و با بغض زمزمه مي كردم كه آجرك ا... يا بقيه الله. قرآن عزيزترين هديه خداوند متعال به همه انسانهاست و كتاب رستگاري و فلاح است و همه انسانها به خصوص مسلمانان از هر فرقه و گروهي به آن عشق مي ورزند . اين اقدام شوم در قلب كشوري كه خود را مهد تمدن آزادي و دفاع از حقوق بشر و احترام به عقايد و آراء و تفكر مي داند ، آنهم جلوي چشم دهها پليس و نيروي امنيتي و خبرنگار و ... نشان ازعمق كينه و خباثت شيطان بزرگ نسبت به كاملترين دين الهي ، اسلام عزيز و معجزه پيامبر آن قرآن كريم دارد. فرماندار شهرستان خاتم افزود قرآن سوزي تلاش وقيحانه و مذبوحانه اي است از سوي آمريكاي پليد در راستاي لاپوشاني و كتمان حقايق مربوط به 11 سپتامبر و حوادث پس از آن نظير اشغال بي فايده و پوچ افغانستان و عراق و جلوگيري از بر ملا شدن ادعاي دروغين آمريكا در مبارزه با تروريسم و رسوايي شيطان بزرگ كه لازمست مسلمانها با حفظ هوشياري و وحدت و فارغ از هرگونه اختلافات سياسي ، قومي و منطقه اي به دفاع از قرآن برخيزند و استكبار جهاني نيز بداند هزينه بسيار سنگين اين جسارت عظيم و غير قابل بخشش را خواهد پرداخت.
فرماندار خاتم با صدور اطلاعيه اي فاجعه دردناك سوزاندن قرآن كريم را محكوم كرد .

وي در بخشي از اين اطلاعيه آورده است : وقتي از تلويزيون و برخي سايتها صحنه هاي مصيبت بار اهانت به ساحت قرآن كريم ، اين كلام الهي نازل شده بر سينه مبارك پيامبر صلح و رحمت محمد مصطفي (ص) را مي ديدم در حاليكه اشك در چشمانم حلقه زده بود و مشتهايم از خشم و عصبانيت گره شده بود ، در دل، داغدار  قلب نازنين و مصيبت زده مولا و آقايمان حضرت مهدي موعود (عج) بودم و با بغض زمزمه مي كردم كه آجرك ا... يا بقيه الله.

قرآن عزيزترين هديه خداوند متعال به همه انسانهاست و كتاب رستگاري و فلاح است و همه انسانها به خصوص مسلمانان از هر فرقه و گروهي به آن عشق مي ورزند .

اين اقدام شوم در قلب كشوري كه خود را مهد تمدن آزادي و دفاع از حقوق بشر و احترام به عقايد و آراء و تفكر مي داند ، آنهم جلوي چشم دهها پليس و نيروي امنيتي و خبرنگار و ... نشان ازعمق كينه و خباثت شيطان بزرگ نسبت به كاملترين دين الهي ، اسلام عزيز و معجزه پيامبر آن قرآن كريم دارد.

فرماندار شهرستان خاتم افزود قرآن سوزي تلاش وقيحانه و مذبوحانه اي است از سوي آمريكاي پليد در راستاي لاپوشاني و كتمان حقايق مربوط به 11 سپتامبر و حوادث پس از آن نظير اشغال بي فايده و پوچ افغانستان و عراق و جلوگيري از بر ملا شدن ادعاي دروغين آمريكا در مبارزه با تروريسم و رسوايي شيطان بزرگ كه لازمست مسلمانها با حفظ هوشياري و وحدت و فارغ از هرگونه اختلافات سياسي ، قومي و منطقه اي به دفاع از قرآن برخيزند و استكبار جهاني نيز بداند هزينه بسيار سنگين اين جسارت عظيم و غير قابل بخشش را خواهد پرداخت.

آدرس کوتاه :