فرماندار خاتم : مشكل آب دو واحد كاشي شهرستان حل شد

فرماندار خاتم : مشكل آب دو واحد كاشي شهرستان حل شدوي افزود تاكنون بيش از 20 مورد سرمايه گذار متقاضي احداث كارخانجات كاشي و سراميك در شهرستان داشته ايم كه متاسفانه به دليل مشكل تخصيص آب نتيجه مطلوب را نگرفتيم .

وي خاطر نشان كرد خوشبختانه در سفر سوم رياست محترم  جمهوري به استان يزد  مصوبه تخصيص آب آرتزين به صنعت را گرفتيم و با توجه به آن ، تخصيص 4 ليتر آب براي دو واحد كاشي حاصل شد .

وي افزود بسيار مايه تأسف است كه در ديگر شهرستانهاي استان تخصيص آب براي صنايع آن هم از محل آب انتقالي به استان يا ديگر منابع با كمترين مشكل مواجه است ولي تخصيص تنها 4 ليتر آب براي دو واحد كاشي كه مي تواند بيش از 700 شغل مستقيم ايجاد كند بايد بيش از دو سال به طول بيانجامد .

امامي در پايان ضمن تشكر از استاندار محترم از نماينده مردم خاتم در مجلس خواست نسبت به تغيير قانون مربوط به تخصيص تنها 25 مترمكعب آب در 24 ساعت براي واحدهاي صنعتي متقاضي فعاليت در شهرستان خاتم اقدام كند تا زمينه سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال و رونق صنعت در شهرستان فاقد صنعت استان فراهم گردد .

گفتني است نماينده محترم مجلس چند ماه قبل ، ‌از حل مشكل آب صنايع خاتم خبر داده بود در حالي كه هنوز مشكل آب پتروشيمي خاتم و حداقل 5 واحد ديگر كاشي متقاضي سرمايه گذاري در شهرستان لاينحل باقي مانده است .