فرماندار خاتم : مجوز تأمين خوراك كارخانه پتروشيمي خاتم صادر شد .

فرماندار خاتم : مجوز تأمين خوراك كارخانه پتروشيمي خاتم صادر شد .فرماندار خاتم اضافه كرد اين كارخانه با سرمايه گذاري 700 ميليارد تومان ، توليد ساليانه 1 ميليون تن اوره و 75 هزار تن آمونياك ، اشتغال 1500 نفر به صورت مستقيم و10هزار نفر به صورت غيرمستقيم از طريق صنايع پايين دستي و با ديد صادرات انشاءا... تا سال 1392 به بهره برداري خواهد رسيد .

وي همچنين اضافه كرد احداث واحد پتروشيمي خاتم اولين واحدي است كه در استان يزد به تصويب هيأت محترم دولت و همچنين در سفر مقام معظم رهبري نيز تصويب و بر اجراي آن تأكيد گرديده بود ، كه با پيگيري هاي فراوان روند كند احداث اين پروژه تسريع گرديد و اميدواريم كه انشاءا... با پيگيري جدي سرمايه گذار محترم (شركت پلي پروپيلن جنوب) انشاءا... زودتر از سال 1392 شاهد راه اندازي آن و ايجاد حداقل 1500 شغل مستقيم در شهرستان باشيم .

فرماندار همچنين با اشاره به اينكه تأمين زيرساختهاي لازم از جمله احداث سد خوانسار(تأمين آب) ، توسعه راهها (جاده اي و ريلي) ، گازرساني و همچنين عدم صدور مجوز خوراك از موانع شروع به كار پروژه بود كه مدتها وقت اينجانب و مسئولين استاني را به خود اختصاص داد و در حال حاضر با شروع به كار احداث سد و عمليات گازرساني و صدور مجوز تأمين خوراك و تسريع در احداث راهها بسياري از اين موانع رفع شده و خواهد شد ، كه با توجه به اين موضوع اميدواريم هر چه سريعتر عمليات فيزيكي احداث پروژه آغاز گردد .

فرماندار در پايان از عنايت و توجه ويژه استاندار محترم جناب آقاي مهندس فلاح زاده و معاونت محترم برنامه ريزي ايشان جناب آقاي مهندس بابايي به مسايل شهرستان محروم خاتم به ويژه تأمين زيرساختها و اجرايي شدن اين مصوبه مهم تقدير و تشكر به عمل آوردند ، و خواستار استمرار اين مساعدتها تا بهره برداري كامل از اين پروژه مهم و اساسي گرديدند .