شناسه : 337622

فرماندار خاتم: فضاي مطالعه در اين شهرستان در مقايسه با ساير نقاط استان پايين است .


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در جلسه اي كه با حضور انجمن كتابخانه هاي شهرستان برگزار شد تصريح كرد : شهرستان خاتم به لحاظ عضويت در استان مقام اول را دارا است اما به لحاظ فضاي مطالعه و زيربناي كتابخانه در مقايسه با ساير نقاط استان از فضاي كمتري برخودار است.

امامي در ادامه افزود : طرح كتاب من نيز بزودي در شهرستان خاتم اجرا خواهد شد و دراين طرح هر عضو مي تواند تعداد 10 جلد كتابهاي مورد نظر را درخواست و بعد از چند روز آن كتابها به كتابخانه ارسال خواهد شد .

فرماندار خاتم با اشاره به مقايسه آماري افزود : در يك سال گذشته اعضاي كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان از 2هزار 800 نفر به 11 هزار 225 نفر و تعداد جلد كتاب از 28 هزار و 600 جلد به 32 هزار و 600 جلد افزايش يافته است اما فضاي مطالعه كافي براي اعضا وجود ندارد و انشاء ا... در سفر سوم رياست محترم جمهوري بتوانيم نسبت به احداث كتابخانه عمومي استاندارد در شهر هاي هرات و مروست اقدام نمائيم .

دردامه اين جلسه مسئول اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان مسائل و مشكلات آن ادره را مطرح و مقرر گرديد در هفته دولت كتابخانه هاي روستايي كرخنگان ،  فتح آباد و چاهك افتتاح و همچنين شهرداري هاي هرات و مروست نسبت به پرداخت 5 درصد از درآمد خود به كتابخانه هاي عمومي شهرستان اقدام نمايند.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :