شناسه : 340412

فرماندار خاتم : روز قدس روز اعلام انزجار و خشم ملتهاي اسلامي از رژيم غاصب صهيونيسيتي است .


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم به عنوان سخنران روز جهاني قدس قبل از خطبه هاي نماز جمعه شهر هرات در بين راهپيمايان تصريح كرد اعلام آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهاني قدس از طرف حضرت امام خميني (ره) يكي از تدابير اين مرد بزرگ بود كه تمامي كشورهاي مسلمان دنيا در اجراي اين فرمان و جهت اعلام انزجار و خشم خود از رژيم غاصب صهيونيستي هر ساله در اين روز بزرگ به تجمع و راهپيمايي مي پردازند و راهپيمايي امروز شما مردم عزيز شهرستان خاتم ستودني است و انشاءا... روزي برسد كه بيت المقدس قبله اول مسلمين جهان به آنها برگردد. فرماندار خاتم در ادامه باقرائت آياتي از سوره مبارك اسراء افزود از آيات و روايات قرائت شده چنين بر مي آيد كه با  ياري خداوند متعال اسرائيل نابود شدني است و انشاءا... مردم مظلوم فلسطين به خواسته خود مي رسند و قبله اول مسلمين به آنها بر خواهد گشت . امامي در قسمتهاي ديگر از سخنان خود با اشاره به سخنان حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي تصريح كرد به گفته امام راحل (ره) هر مسلمان اگر يك سطل آب بريزد اسرائيل را آب مي برد و اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود لذا روز قدس ديگر شيعه و سني ، چپ و راست و ... ندارد و تمامي مسلمانان يك صدا و يك دل در اين روز بزرگ نفرت خود را از اين رژيم غاصب اعلام مي نمايند و انشاءا... كه دعاي شما روزه داران باعث نابودي و محو شدن اين رژيم از صفحه روزگار گردد. لازم بذكر است فرماندار شهرستان در بين خطبه هاي نماز جمعه مروست و پايان راهپيمايي روستاي چاهك نيز در خصوص روزجهاني قدس سخناني ايراد نمودند. روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم به عنوان سخنران روز جهاني قدس قبل از خطبه هاي نماز جمعه شهر هرات در بين راهپيمايان تصريح كرد اعلام آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهاني قدس از طرف حضرت امام خميني (ره) يكي از تدابير اين مرد بزرگ بود كه تمامي كشورهاي مسلمان دنيا در اجراي اين فرمان و جهت اعلام انزجار و خشم خود از رژيم غاصب صهيونيستي هر ساله در اين روز بزرگ به تجمع و راهپيمايي مي پردازند و راهپيمايي امروز شما مردم عزيز شهرستان خاتم ستودني است و انشاءا... روزي برسد كه بيت المقدس قبله اول مسلمين جهان به آنها برگردد.

فرماندار خاتم در ادامه باقرائت آياتي از سوره مبارك اسراء افزود از آيات و روايات قرائت شده چنين بر مي آيد كه با  ياري خداوند متعال اسرائيل نابود شدني است و انشاءا... مردم مظلوم فلسطين به خواسته خود مي رسند و قبله اول مسلمين به آنها بر خواهد گشت .

امامي در قسمتهاي ديگر از سخنان خود با اشاره به سخنان حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي تصريح كرد به گفته امام راحل (ره) هر مسلمان اگر يك سطل آب بريزد اسرائيل را آب مي برد و اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود لذا روز قدس ديگر شيعه و سني ، چپ و راست و ... ندارد و تمامي مسلمانان يك صدا و يك دل در اين روز بزرگ نفرت خود را از اين رژيم غاصب اعلام مي نمايند و انشاءا... كه دعاي شما روزه داران باعث نابودي و محو شدن اين رژيم از صفحه روزگار گردد.

لازم بذكر است فرماندار شهرستان در بين خطبه هاي نماز جمعه مروست و پايان راهپيمايي روستاي چاهك نيز در خصوص روزجهاني قدس سخناني ايراد نمودند.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :