فرماندار خاتم در همايش فاطميون بر الگو گرفتن خواهران دانش آموز از سيره و روش حضرت فاطمه (س) تاكيد كرد

فرماندار خاتم در همايش فاطميون بر الگو گرفتن خواهران دانش آموز از سيره و روش حضرت فاطمه (س) تاكيد كرد به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، امامي در ادامه با اشاره به الگوي زن غربي افزود دنياي غرب از زن به عنوان يك كالاي تبليغاتي استفاده مي كند و توجه اي به جايگاه و مقام و منزلت زن ندارد و امروز به دليل از هم گسيختگي فرهنگي بنيان خانواده در جوامع غربي از بين رفته است اما در جوامع اسلامي و بخصوص در ايران اسلامي زن و مرد در كنار يكديگر به تشكيل خانواده مي پردازند و زنان با الگو از حضرت فاطمه ( س )  به عنوان پايه و اساس خانواده محسوب مي شوند و جامعه به زن احترامي ويژه قائل است .

فرماندار در ادامه به تهاجم فرهنگي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره و تصريح كرد دشمنان نظام پس از پيروزي انقلاب از طرق زيادي سعي در تضعيف اين نظام را داشتند و با اشاعه و ترويج فرهنگ غربي و از روشهاي مختلف مانند ماهواره و .. سعي در رواج بي حجابي و رواج فرهنگ غربي را داشتند اما شما زنان به تبعيت از بانوي بزرگ اسلام  و در دفاع از حفظ ارزشها روز به روز بر ارتقاء جايگاه خود افزوديد و نگذاشتيد دشمنان در اين زمينه موفق شوند اگر چه عده اي فريب خورده با استفاده از پوشش غربي سعي داشتند در اين زمينه اختلال ايجاد كنند اما آنها نيز با ارشاد و راهنمائي، راه راست را انتخاب و دشمن در اين زمينه شكست را متحمل شده است .

وي در پايان عفاف و حجاب را بهترين ثمره انقلاب و اسلام دانسته و اظهار داشت انشاا... شما خواهران و دانش آموزان به عنوان مادران فرداي جامعه با رعايت حجاب و عفاف و خواندن درس به ارزش و جايگاه خود افزوده و نميگذاريد كوچكترين ضعفي در اين زمينه به جامعه وارد شود .