فرماندار خاتم با اشاره به حادثه پس از انتخابات افزود اعتراضات به نتيجه انتخابات توسط منافقين يك بهانه بود و حركت اين كور دلان و هتاكي به امام حسين (ع) در روز عاشورا مشخص كرد كه آنها با اصل نظام ، اسلام و عشق 1370 ساله مردم به امام حسين (ع) مخالفند و لذا اين حركت به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و تاريخ كربلا در حال تكرار است .

فرماندار در ادامه اظهار داشت جاي تاسف است كه بعضي به ظاهر مرجع در خصوص حركات اخير هيچ بيانيه اي صادر نكرده و فردي در اين لباس پس از حركات وقيحانه اين گروه جنايتكار و منافق بيانيه شرم آوري صادر مي كند كه قطعا" قلب امام زمان (عج) از اين اتفاقات خون است و لذا مردم مسلمان و انقلابي ما با هوشياري كامل نسبت به ايجاد تجمعات و راهپيمايي در اقصي نقاط كشور اقدام نموده و شما مردم هميشه در صحنه شهرستان نيز نشان داديد كه از اين حادثه بسيار خشمگين بوده و خواستار مجازات آنها مي باشيد .

لازم به ذكر است فرماندار قبل از حضور در تجمع مردم شهرستان در مراسم راهپيمايي شهر مروست و روستاي تركان نيز شركت نمودند و در محل گلزار شهداي تركان نيز در سخناني اين حركت وقيحانه را محكوم نمودند.

ضمناً مراسمي در اعتراض به اقدامات اخير امروز بعد از ظهر راس ساعت 16:30 روبروي مسجد وليعصر (عج) روستاي چاهك برگزار خواهد شد .


گزارش تصويري برگزاري تجمع بزرگ عاشوراییان (هرات 1388/10/9)

 

گزارش تصويري برگزاري تجمع بزرگ عاشوراییان (مروست 1388/10/9)

 

گزارش تصويري برگزاري تجمع بزرگ عاشوراییان (تركان و هرابرجان 1388/10/9)

 

گزارش تصويري برگزاري تجمع بزرگ عاشوراییان (چاهك 1388/10/9)


روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم