فرماندار خاتم در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان

فرماندار خاتم در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" محمد زاده رحمانی" در نشست کمیسیون تعزیرات و ساماندهی نانوائی ها افزود: نان به عنوان رزق اصلی مردم به شمار می رود که این رزق باید با کیفیت عالی بدست مردم برسد

فرماندار خاتم  با اشاره به اینکه کیفیت گندم تولیدی خاتم بالا اما نان همچنان بی کیفیت است تصریح کرد: مردم این شهرستان حق دارند تا همانند سایر شهرستانها استان از آرد و نان مطلوب استفاده کنند

وی از مدیر کل غله خواست که مرغوبترین آرد را به این شهرستان اختصاص دهند تا انشاءا... شاهد ارتقاء کیفیت نان دراین شهرستان باشیم

زاده رحمانی ادامه داد:متاسفانه به دلیل پایین بودن قیمت گندم و بالا بودن هزینه های کاشت ، داشت وبرداشت، بیشتر کشاورزان این منطقه به کاشت  درختان پسته وغیره  روی آورده اند.

درادامه این جلسه مدیر کل غله استان تصریح کرد: با توجه به بازدیدی که از نانوایی های سطح هرات انجام شد الحمدا..این شهرستان به لحاظ صنعتی کردن نانوائی ها و نصب دستگاه حرارت دراستان پیشتاز است.

در پایان این جلسه پس از بحث وبررسی وارائه تصمیماتی مصوب شدسهمیه آردروستاههای فاقد نانوائی که چندین سال وقفه درآن افتاده بود دوباره با نظارت و هماهنگی فرمانداری و اداره صنعت ،معدن و اداره کل غله جهت اختصاص آرد مورد نیاز معرفی گردند و همچنین مقرر گردید نانوائی های محلی (تیری ) درشهرهای هرات، مروست و روستای چاهک به آنها مجوز اعطا گردد