فرماندار خاتم در جلسه شوراي فرهنگ عمومي بررواج فرهنگ ديني و اسلامي جلوگيري از فرهنگهاي غربي تاكيد كرد.

فرماندار خاتم در جلسه شوراي فرهنگ عمومي بررواج فرهنگ ديني و اسلامي جلوگيري از فرهنگهاي غربي تاكيد كرد.سيد ناصر امامي فرماندار خاتم در جلسه شوراي فرهنگ عمومي اي شهرستان تصريح كرد مردم كشور ما مسلمان و دين رسمي آنها اسلام است  ولذا بايد تمام برنامه ها و اهداف ما بر پايه و اساس دين مبين اسلام بوده و لذا رواج برخي فرهنگهاي غربي و رسوم غلط كه در برخي مراسمات خاص ترويج مي گردد جلوگيري كرد .

وي در ادامه با اشاره به برخي از رسومات غلط افزود برخي رسومات غلط مانند مهريه ها و جهيزيه هاي سنگين  و . . . مانع بزرگي در راه ازدواج جوانان مي باشد و همچنين هزينه هاي سنگين مراسمات ختم و ... كه در اسلام هيچ تاكيدي بر آن نشده و بايد با برنامه ريزي هاي لازم در جهت كاهش آن اقدام كرد .

امامي در پايان با اشاره به تعطيلات ايام نوروز و عبور مسافران زيادي از مسير شهرستان اظهار داشت شهرستان خاتم به لحاظ  موقعيت جغرافيايي مسافران زيادي از اين مسير عبور مي كنند كه در اين خصوص نيز برنامه ريزي لازم جهت اسكان و پذيرايي از مهمانان انجام شده و از دستگاههاي مربوطه خواهيم كه ضمن نظارت بر استراحتگاهها از رواج برخي بدحجابي ها و ... جلو گيري نموده و با نهي از منكر و امر به معروف از رواج اين فرهنگ ناپسندانه جلوگيري نمايند