شناسه : 348682

فرماندار خاتم در جلسه شوراي اداري اين شهرستان خواستار افزايش اعتبارات بخش كشاورزي شد


درپي اعلام فرهمند نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي اداري شهرستان خاتم (روز شنبه مورخ 11/10/ 89 ) مبني بر پيگيري و انجام سفر معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي به استان و اختصاص مبلغ 150ميليارد ريال به اعتبارات كشاورزي استان از سوي ايشان جهت اجراي روشهاي نوين آبياري ، فرماندار خاتم خواستار افزايش اعتبارات بخش كشاورزي و اختصاص حداقل 50 ميليارد ريال از آن اعتبارات به اين شهرستان شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم تصريح كرد شهرستان خاتم به عنوان قطب كشاورزي استان محسوب و داراي بيش از 720 حلقه چاه كشاورزي مي باشد كه بش از 99درصد اين چاههاي كشاورزي به روشهاي غرقابي و سنتي آبياري مي شود كه با توجه به خشكساليهاي چند سال گذشته و افت سفره هاي زير زميني اين روشهاي آبياري مقرون به صرفه نبوده و باعث خشك شدن بساري از باغات و كاهش سطح زير كشت شده است و لذا اجراي روشهاي جديد آيباري و مكانيزه نمودن كشاورزي و صرفه جوئي در مصرف آب امري اجتناب ناپذير است و اينجانب از رياست سازمان جهاد كشاورزي استان مي خواهم در اختصاص حداقل 50 ميليارد ريال از تسهيلات كشاورزي استان به كشاورزي شهرستان خاتم مساعدت نموده تا انشاا... با اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار ، لوله گذاري و آبياري قطره اي از هدر رفتن اين كالاي ارزشمند جلوگيري نموده و شاهد افزايش سطح زير كشت باشيم.

 

 

آدرس کوتاه :