شناسه : 346162

فرماندار خاتم در جلسه ساماندهي امور جوانان اقدام تروريستي گروهك منافقين در ترور دو تن از اساتيد دانشگاه را محكوم كرد


سيد ناصر امامي فرماندا شهرستان در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان كه در روز سه شنبه مورخ 9/9/89 در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد تصريح كرد دشمنان نظام از هيچ تلاشي در جلوگيري از حركت رو به پيشرفت نظام بخصوص در بحث انرژي هسته اي فروگذار نمي كنند و و با ترور اساتيد و نخبگان كشور سعي دارند اين حركت شتابنده را كند كنند اما اين خيال باطل را به گور خواهند برد چرا كه اين حركات هيچ خللي در توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران بخصوص در زمينه فن آوري   هسته اي ايجاد نخواهد كرد و اينجانب اين حركت وقيحانه دشمنان را محكوم نموده و خواستار شناسائي و برخورد قاطع با اين عوامل مزدورمي باشم . امامي در ادامه افزود الحمد ا.. جوانان كشورمان با شعور ، خلاق و آشنا به مسائل روز بوده و در مسائل گوناگون در خدمت نظام و ولايت فقيه مي باشند و ما مسئولين بايد اين را قدر دانسته و تمام تلاش خود را در زمينه هاي مختلف از قبيل اشتغال ، مسكن ، ازدواج و ... جوانان به كار گيريم . در ادامه جلسه كليه ادارات عضو اين ستاد گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه جوانان ارائه و مقررشد ادارات پيشنهادات خود در زمينه اشتغال جوانان را به فرمانداري ارائه و نسبت به رفع مسائل و مشكلات جوانان   در حوزه كاري مربوطه   نهايت تلاش خود را به كار گيرند .   روابط عمومي فرمانداري خاتم

سيد ناصر امامي فرماندا شهرستان در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان كه در روز سه شنبه مورخ 9/9/89 در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد تصريح كرد دشمنان نظام از هيچ تلاشي در جلوگيري از حركت رو به پيشرفت نظام بخصوص در بحث انرژي هسته اي فروگذار نمي كنند و و با ترور اساتيد و نخبگان كشور سعي دارند اين حركت شتابنده را كند كنند اما اين خيال باطل را به گور خواهند برد چرا كه اين حركات هيچ خللي در توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران بخصوص در زمينه فن آوري  هسته اي ايجاد نخواهد كرد و اينجانب اين حركت وقيحانه دشمنان را محكوم نموده و خواستار شناسائي و برخورد قاطع با اين عوامل مزدورمي باشم .

امامي در ادامه افزود الحمد ا.. جوانان كشورمان با شعور ، خلاق و آشنا به مسائل روز بوده و در مسائل گوناگون در خدمت نظام و ولايت فقيه مي باشند و ما مسئولين بايد اين را قدر دانسته و تمام تلاش خود را در زمينه هاي مختلف از قبيل اشتغال ، مسكن ، ازدواج و ... جوانان به كار گيريم .

در ادامه جلسه كليه ادارات عضو اين ستاد گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه جوانان ارائه و مقررشد ادارات پيشنهادات خود در زمينه اشتغال جوانان را به فرمانداري ارائه و نسبت به رفع مسائل و مشكلات جوانان  در حوزه كاري مربوطه  نهايت تلاش خود را به كار گيرند .

 روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :