فرماندار خاتم در جلسه داخلي پايان سال با همكاران

فرماندار خاتم در جلسه داخلي پايان سال با همكارانبا همكاري و همدلي شهرستان محروم خاتم را به شهرستاني توسعه يافته تبديل خواهيم كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي در جلسه داخلي با كاركنان فرمانداري ضمن تقدير و تشكر از تلاشهاي صادقانه همكاران تصريح كرد در سال 1389 با همكاري شما عزيزان اقدامات بسيار خوبي در جهت توسعه شهرستان انجام شد و انشاالله با همكاري و همدلي شهرستان محروم خاتم را به شهرستاني توسعه يافته تبديل خواهيم كرد.

وي در ادامه به گوشه اي از اقدامات انجام شده اشاره و افزود الحمدالله در سال جاري عمليات گاز رساني كه از آرزوهاي مردم شهرستان بود اجرايي شد و انشالله رو به اتمام است و در سال آينده گاز خواهيم داشت و پروژه هاي بسيار خوبي در سفر سوم رياست جمهوري مصوب گرديد كه با همت و تلاش شما عزيزان و نظر مساعد و ويژه استاندار محترم انشالله اين مصوبات اجرا و شهرستان خاتم به منطقه اي توسعه يافته ارتقاء خواهد يافت

در پايان جلسه فرماندار با اهداء لوح تقدير از زحمات يكساله كاركنان اين فرمانداري تقدير و تشكر نمودند