فرماندار خاتم در جلسه با پرسنل فرمانداري از تلاشهاي آنها در برنامه ريزي سفر وزير راه و ترابري به اين شهرستان تشكر نمود

فرماندار خاتم در جلسه با پرسنل فرمانداري از تلاشهاي آنها در برنامه ريزي سفر وزير راه و ترابري به اين شهرستان تشكر نمود 

سيد ناصر امامي با اشاره به برنامه ريزي مناسب حهت اعزام مشتاقان ديدار با رياست جمهوري به مركز استان تصريح كرد الحمد ا... سفر رياست محترم جمهوري با شكوه و با بركات بسيار خوب براي اين شهرستان انجام شد و سفر وزير راه و ترابري به اين شهرستان نيز بركات زيادي براي اين منطقه داشت و تمامي برنامه ها طبق زمانبندي انجام شد و كلنگ طرحهاي بزرگي همچون مجتمع پتروشيمي و باند دوم مسير هرات - رود شور نيز به زمين زده شد و اجراي اين مراسم و همچنين برگزاري جلسه شوراي اداري با همت و تلاش شما عزيزان به خوبي انجام شد و لذا جادارد از زحمات تك تك شما عزيزان تشكر نمايم .

امامي در پايان به پاس زحمات انجام شده لوح تقديري به رسم يادبود به كليه كاركنان اهدا كرد .