فرماندار خاتم در جلسه با دهياران ، روند اجراي قانون هدفمند سازي در روستاهاي شهرستان را بررسي كرد

فرماندار خاتم در جلسه با دهياران ، روند اجراي قانون هدفمند سازي در روستاهاي شهرستان را بررسي كردسيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در جلسه با دهياران روستاها تصريح كرد  اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها موجب توسعه عدالت اجتماعي و توجه به مناطق محروم خواهد شد چرا كه با اجراي اين قانون يارانه ها به حساب خانوارها واريز و هر خانوار به تناسب تعداد جمعيت يارانه دريافت ميكند و با مصرف كمتر ميتوانند مقداري از منبع واريزي را پس انداز نمايند و علاوه بر آن از يارانه اي كه قبلاً به حساب خانوارها واريز مي شد 70 درصد يارانه به 30 درصد خانوارها ميرسيد و برعكس 70 درصد خانوارها 30 درصد يارانه دريافت ميكردند و اين خود باعث ايجاد بي عدالتي در جامعه مي شد .

فرمانداردر ادامه افزود بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها در بخش سوخت ، آرد و نان مردم با همكاري بسيار خوب با دولت هدفهاي شوم دشمنان را نقش بر آب نمودند و مطمئناً اين قانون به نفع مردم و مناطق محروم خواهد بود و انشالله شاهد توسعه در اين مناطق نيز مي باشيم و در گفتگو با تك تك دهياران دو بخش مركزي و مروست اقدامات انجام شده در ارتباط با اجراي هر چه بهتر قانون هدفمند سازي در روستاها بررسي مشكلات و مسائل جمع بندي و پاسخ كويي گرديد.

در ادامه اين جلسه غلامرضا عطايي بخشدار مركزي گزارشي از اقدامات انجام شده در روستاها از قبيل بهسازي روستايي ، تدوين طرح هادي در روستاها ، برنامه هاي عمراني كه در دست اجرا است گزارشي ارائه نمود و خواستار اقزايش اعتبار جهت توسعه و بهسازي روستاها شدند در ادامه دهياران گزارشي از اقدامات انجام سده ارائه و مشكلات روستاها را مطرح نموده و فرماندار و بخشدار مركزي قول هرگونه مساعدت نمودند