شناسه : 345352

فرماندار خاتم در جلسات جداگانه با معاونين برنامه ريزي و عمراني استاندار و مدير كل شعب بانكهاي استان مسائل مربوط به روند احداث كارخانه ساختمان صنعتي را برر سي نمودند


سيد ناصر امامي با اعلام اين خبر تصريح كرد در جلسات جداگانه اي كه در دفتر مير سعيدي معاون عمراني و بابائي معاون برنامه ريزي استاندار و همچنين رسائي مدير كل شعب بانكهاي استان يزد در روز شنبه مورخ 29/8/89 تشكيل گرديد روند احداث كارخانه ساختمان صنعتي در شهرستان خاتم بررسي گرديد و با عنايت به اهميت اين طرح عظيم همه عزيزان قول مساعد دادند تا نسبت به راه اندازي اين كارخانه و اعطاي تسهيلات به اين شركت سرمايه گذار نهايت همكاري را معمول نمايند . امامي در ادامه از توجه و همكاريهاي ويژه استاندار محترم ومعاونين ايشان به شهرستان محروم خاتم تقدير و تشكر نموده و ابراز اميدواري نمود با اجراي اين پروژه شاهد تحولي بزرگ دراين شهرستان خواهيم بود . لازم به ذكر است خبر احداث اين پروژه در روزهاي گذشته منتشر گرديده است .                                                                                             روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

سيد ناصر امامي با اعلام اين خبر تصريح كرد در جلسات جداگانه اي كه در دفتر مير سعيدي معاون عمراني و بابائي معاون برنامه ريزي استاندار و همچنين رسائي مدير كل شعب بانكهاي استان يزد در روز شنبه مورخ 29/8/89 تشكيل گرديد روند احداث كارخانه ساختمان صنعتي در شهرستان خاتم بررسي گرديد و با عنايت به اهميت اين طرح عظيم همه عزيزان قول مساعد دادند تا نسبت به راه اندازي اين كارخانه و اعطاي تسهيلات به اين شركت سرمايه گذار نهايت همكاري را معمول نمايند .

امامي در ادامه از توجه و همكاريهاي ويژه استاندار محترم ومعاونين ايشان به شهرستان محروم خاتم تقدير و تشكر نموده و ابراز اميدواري نمود با اجراي اين پروژه شاهد تحولي بزرگ دراين شهرستان خواهيم بود .

لازم به ذكر است خبر احداث اين پروژه در روزهاي گذشته منتشر گرديده است .

                                                                                           روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :