فرماندار خاتم در بازديد از گلوگاه ايست و بازرسي خاتم‌الانبياء اين شهرستان گفت: با استقرار گلوگاه تعزيرات در مركز شهرستان مشكلات گمركي قضايي به حداقل خواهد رسيد.

فرماندار خاتم در بازديد از گلوگاه ايست و بازرسي خاتم‌الانبياء اين شهرستان گفت: با استقرار گلوگاه تعزيرات در مركز شهرستان مشكلات گمركي قضايي به حداقل خواهد رسيد.


فرماندار خاتم در بازديد از گلوگاه ايست و بازرسي خاتم‌الانبياء اين شهرستان گفت: با استقرار گلوگاه تعزيرات در مركز شهرستان مشكلات گمركي قضايي به حداقل خواهد رسيد.
وي گفت: با رايزني‌هاي انجام شده با مركز استان و سفر اخير مشاور ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مسئولين مربوطه قول به حداقل‌ رساندن مشكلات و كمبودها داده شد كه اميدواريم سريعتر اقدام لازم در اين زمينه صورت گيرد.

وي همچنين اظهار اميدواري كرد: با استقرار گلوگاه و نماينده گمرك در مركز شهرستان شاهد مشكلات گمركي قضايي پرونده‌هاي قاچاق نباشيم.