شناسه : 144806467

فرماندار خاتم درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان:61عنوان برنامه برای هفته کتاب وکتابخوانی درشهرستان برگزارمیشود


فرماندارخاتم درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی گفت:61عنوان برنامه متنوع ومتعددی درراستای ترویج کتاب وکتاخوانی درسطح شهرستان باهمکاری ادارات ونهادهای مرتبط دراین هفته اجرامیگردد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار، میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،بخشدارمرکزی،رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان وسایر مسئولین ادارات درمحل فرماندارخاتم برگزارشد.

میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار: مقوله کتاب وکتابخوانی را بسیاربااهمیت دانست وگفت: کتاب هویت جامعه اسلامی وایرانی ماست وباید فرهنگ کتاب وکتابخوانی را ازسنین کودکی بامشارکت اداره آموزش وپرورش و کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان باجدیت انجام شود.

در پایان اسلامی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان باتبریک هفته کتاب وکتابخوانی اقداماتی ازقبیل :زنگ کتاب وکتابخوانی،نمایشگاه کتاب،نشست کتابخوان مدرسه ای،دیدار باکتابداران، نشست قصه گویی و...ازجمله برنامه های درسطح شهرستان درهفته کتاب وکتابخوانی  اعلام نمود.

لازم به ذکر است از24 الی30آبان هرسال هفته کتاب وکتابخوانی نام گذاری شده است.


آدرس کوتاه :