فرماندار خاتم خواهان توجه بیشتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مناطق محروم شد

فرماندار خاتم خواهان توجه بیشتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مناطق محروم شد


درجلسه ای با حضور سرپرست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درجلسه ای که صبح امروز با حضور دکتر محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ، فلاح زاده استاندار یزد و فرمانداران استان برگزار گردید، "محمد علی شاه حسینی" فرماندارخاتم با اشاره  به محرومیت های شهرستان خاتم و بعد مسافت 250کیلومتری تا مرکز استان ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده دردودولت نهم ودهم دربخش بهداشت ودرمان شهرستان خاتم درادامه سخنان خود به مشکلات حوزه بهداشت ودرمان دربخش مروست  از جمله پزشک متخصص و امکانات و تجهیزات پزشکی اشاره ای داشت و خواهان اولویت توزیع بودجه درحوزه سلامت درمناطق محروم شد.

فرماندارخاتم ضمن اعلام آمادگی برای اجرای طرح پزشک خانواده درسطح شهرستان خاتم یکی از موانع اجرای این طرح را کمبود پزشک عمومی عنوان نمود

دراین جلسه محمد رضا فلاح زاده استاندار یزد نیز با تاکید برمشکلات مناطق محروم خواهان توجه به حوزه بهداشت ودرمان  شهرستان خاتم شد.