فرماندار خاتم خواستار گازرساني به مروست در سال جاري شد

فرماندار خاتم خواستار گازرساني به مروست در سال جاري شدسيدناصر امامي در حاشيه بازديد از پروژه گازرساني به شهر هرات از بخش مركزي اين شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، ضمن تقدير از شركت ملي گاز از شروع گازرساني به شهر هرات ابراز رضايت كرد و درعين حال خواستار سرعت عمل بيشتر اين شركت براي اتمام  پروژه گازرساني به اين شهر با توجه به در پيش رو بودن زمستان شد.

وي افزود: با توجه به اينكه گازرساني به شهرهاي هرات و مروست از مصوبات سفر اول رئيس جمهور است، شركت گاز همچنان كه درحال گازرساني به هرات از بخش مركزي است، بخش مروست شهرستان خاتم هم در دستور كار قرار دهد و هر چه سريعتر انتقال گاز به مروست نيز آغاز شود.

همچنين دراين بازديد مهدي لجه مسؤول پروژه گازرساني به شهر هرات زمان اجراي پروژه را 360روز اعلام كرد و افزود:حجم عمليات اجرايي پروژه شامل احداث شبكه توزيع با فشار بهره برداري 60 پوند توسط لوله‌هاي پلي اتيلن دراقطار 160،125،110،90،63ميليمتر به طول تقريبي 72كيلومتر ونصب شيرآلات و تست مقاومت ونشتي در نهايت گازدار كردن آن و تكميل خط انتقال شهر هرات شامل تست هيدرواستاتيك وپوشش وگازدار كردن آن با فشار 1000پوند وطول 11هزار و750 متر و ... از ديگر عمليات اجرايي اين پروژه است.