فرماندار خاتم خواستار پیگیری جدی مسئولین در ارتباط با وضعیت جانباز شیمیایی ، اکبر فلاحتی گردید .

فرماندار خاتم خواستار پیگیری جدی مسئولین در ارتباط با وضعیت جانباز شیمیایی ، اکبر فلاحتی گردید .وی در سخنان کوتاهی خواستار توجه جدی تر مسئولین مربوطه در ارتباط با وضعيت این یادگار هشت سال دفاع مقدس گردید و قول داد پیگیریهای لازم را در این ارتباط انجام دهد .

امامی میبدی خطاب به حاضرین افزود جانبازان شهدای زنده انقلاب شکوهمندمان هستند و به خصوص جانبازان شیمیایی اسناد گویا از حضور استکبار جهانی و دولتهای جنایتکار اروپایی در جنگ و حمایت همه جانبه آنان از صدام معدوم هستند .

وی ضمن دلجویی از همسر صبور و فداکار این جانباز شیمیایی تأکید کرد هیچ کس و هیچ چیز جز خدای متعال نمی تواند پاداش ایثار ، فداکاری و صبر شما را بدهد . البته ما مسئولین هم باید وظایفمان را در مقابل اين قشر ارزشمند که از ذخایر انقلاب هستند به خوبی انجام دهیم .

گفتنی است اکبر فلاحتی جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می برد و تنها با استفاده از ماسک اکسیژن قادر به تنفس می باشد.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم