فرماندار خاتم خواستار ايجاد و بهره برداري از شبكه اينترنت 3G در خاتم شد

فرماندار خاتم خواستار ايجاد و بهره برداري از شبكه اينترنت 3G در خاتم شدزاده رحماني، فرماندار خاتم كه در جلسه توديع و معرفه رئيس اداره مخابرات شهرستان خاتم سخن مي گفت، ضمن تشكر از اقدامات شركت مخابرات استان در شهرستان خاتم و اظهار رضايت از ضريب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان و پوشش جاده اي تلفن همراه، خواستار راه اندازي اينترنت  3Gدر شهرستان و همچنين داير نمودن تلفن ثابت در روستاي بوروئيه خوانسار و پوشش تلفن همراه در منطقه گردشگري جنگل باغ شادي شد.

در اين جلسه مقوم، رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات استان يزد ابتدا گزارشي از وضعيت مخابرات استان در زمينه ضريب نفوذ تلفن ثابت، تعداد BTS، تعداد مشتركين همراه و ثابت و همچنين راجع به زير ساخت هاي مخابراتي شهرستان خاتم ارائه و در خصوص پوشش تلفن همراه منطقه گردشگري جنگل باغ شادي و تلفن ثابت روستاي بوروئيه خوانسار قول مساعد داد.

درپایان اين جلسه از زحمات چند ساله محمد دهقان هراتي تقدير و تشكر و عبدالرضا محمودي به عنوان رئيس اداره مخابرات شهرستان معرفي گرديد.