فرماندار خاتم خسارت طوفان اخير به بخشهاي كشاورزي دام ، منابع طبيعي و محيط زيست را بالغ بر 90 ميليارد ريال برآورد كرد.

فرماندار خاتم خسارت طوفان اخير به بخشهاي كشاورزي دام ، منابع طبيعي و محيط زيست را بالغ بر 90 ميليارد ريال برآورد كرد.سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم اعلام داشت طوفان مورخ 19/02/90 بالغ بر 90ميليارد ريال به بخشهاي كشاورزي ،دام ، منابع طبيعي و محيط زيست وارد نمود . ريئس شوراي هماهنگي مديريت بحران خاطر نشان كرد با توجه به خبر اعلام شده قبلي متأسفانه طي بررسيها و جمع بنديهاي صورت گرفته طوفان اخير خسارت غير قابل جبراني به محصولات زارعي ،  باغي وقنوات وارد آورده كه برآورد ريالي  آن  در بخش كشاورزي بيش از 85 ميليارد ريال و همچنين در ساير بخشها بالاخص بخش منابع طبيعي و محيط زيست بالغ بر 5 ميليارد ريال خسارت وارد شده است . ايشان در پايان افزود اين ميزان خسارت به مديريت بحران استان اعلام شده كه اميدواريم جهت كمك به كشاورزان خسارت ديده اعتبارات و تسهيلات لازم تخصيص داده شود.

 امامي ميبدي همچنين  از كارشناسان صندوق بيمه كشاورزي خواست در اسرع وقت از باغات زرد آلو ، پسته ، بادام و انگور و محصولات زارعي شهرستان بازديد و نسبت به تعيين درصد خسارات در هر كدام از مناطق اقدام و تدابير لازم در خصوص كمك به كشاوزران محروم و زحمتكش و عزيز شهرستان اتخاذ گردد.