فرماندار خاتم : جشن انگور مروست براي دومين بار برگزار مي شود.

فرماندار خاتم : جشن انگور مروست براي دومين بار برگزار مي شود.امامي ميبدي بخش مروست را با سطح زير كشت بيش از  1000هكتار و توليد 25000 تن مهمترين قطب توليد انگور در استان يزد و از مهمترين قطبهاي توليد انگور كشور برشمرد و كيفيت انگور توليدي بخش مروست را به لحاظ شرايط مناسب آب و هوايي و سختكوشي و تجربه ارزنده كشاورزان مروستي بسيار مطلوب ارزيابي نمود و اضافه نمود كه محصول توليدي انگور كشاورزان به صورت تازه خوري و فرآوري شده  جهت توليد كشمش مقداري در داخل استان و مقداري نيز به خارج استان صادر مي گردد و بمنظور تقدير و تشكر از كشاورزان سختكوش و مردم انقلابي و ولايت مدار اين  بخش انشا ا.... براي دومين بار متوالي در دوره مسئوليت اينجانب اين جشن در پارك شيخ عبدالله مروست در تاريخ 14 مرداد ماه جاري بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.

 ايشان در بخش ديگري از سخنانشان افزودند : شكرگزاري به درگاه خداوند متعال ، تقدير از سختكوشي و تلاش يكساله كشاورزان مروست ، معرفي انگور مروست و محصولات جانبي آن، جذب گردشگر داخلي و خارجي و معرفي پتانسيلهاي بخش مروست را از مهمترين اهداف جشن مذكور برشمرد.

                                                                                               روابط عمومي فرمانداري خاتم