شناسه : 362800
فرماندار خاتم: تخصيص هفده میلیارد و يكصدو هفتاد ميليون ريال اعتبارات خشكسالي به شهرستان خاتم از محل ماده 10(دور دوم سفر رياست محترم جمهوري و هيأت دولت به استان يزد)

فرماندار خاتم: تخصيص هفده میلیارد و يكصدو هفتاد ميليون ريال اعتبارات خشكسالي به شهرستان خاتم از محل ماده 10(دور دوم سفر رياست محترم جمهوري و هيأت دولت به استان يزد)


p.MsoNormal {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; } table.MsoTableGrid {border:solid black 1.0pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; } .style2 { font-family: Tahoma; font-size: x-small; } سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم تصريح نمود از زمان تصدي مسئوليت اينجانب طي مدت چند ماهه اخير با توجه به پيگيريهاي مستمر و گزارشات ارسالي ستاد حوادث شهرستان به ستاد حوادث غير مترقبه استان اعتبارات قابل توجهي از طريق آن ستاد از محل دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد به بخشهاي كشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري، محيط زيست، آبفا و آبفار و ديگر بخشهاي اين شهرستان اختصاص يافته كه اين اعتبارات در مقايسه با اعتبارات جذب شده در سالهاي قبل از هر لحاظ درصدي و آماري در رتبه نخست قرار دارد   و در مقايسه با ديگر شهرستانها نيز در اين زمينه جزء شهرستانهاي اول و دوم مي باشيم به طوريكه در مرحله اول توزيع اعتبارات مبلغ 5330 ميليون ريال و در مرحله دوم از محل 126400 ميليون ريال اعتبار استان مبلغ 11840 ميليون ريال به شهرستان خاتم تخصيص يافته است كه جا دارد از مدير كل محترم دفتر بازسازي و حوادث غير مترقبه جناب آقاي مهندس برزگري به خاطر توجه خاص و ويژه ايشان به اين شهرستان محروم و دور افتاده در خصوص در نظر گرفتن بيشترين سهم اعتبارات استاني به اين شهرستان تقدير و تشكر نمود. انشاءالله با عنايت به شدت بحران خشكسالي و خسارتهاي وارده به درختان و مزراع كشاورزان شاهد تسهيلاتي مناسب برای اين قشر محروم جهت نجات از وضعيت فلاكت بار خشكسالي باشيم.ضمناً ليست ريز پروژه ها نيز به پيوست مي باشد.                                                                                                                                  پروژه هاي مصوب شهرستان خاتم از محل 80000 ميليون ريال اعتبار ماده 10 (دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد) مورخ 26/12/1387 رديف نام پروژه دستگاه اجرايي شهرستان اعتبار 1 ايزولاسيون انهار و لوله گذاري هنرستان كشاورزي آموزش و پرورش خاتم 300 2 لايروبي و مرمت قنوات خاتم جهاد كشاورزي خاتم 800 3 احداث كانال و لوله گذاري (نهر مسيح 400- كرخنگان 100) جهاد كشاورزي خاتم 500 4 مديريت آفات و بيماريهاي نباتي مثل كرم گلوگاه انار-سوسك شاخك بلند- زنبور مغز خوار و پروانه چوبخوار جهاد كشاورزي خاتم 300 5 تكميل پل خير آباد در محور مروست راه و ترابري خاتم 450 6 ترميم و تكميل احداث ديوار ساحلي كرخنگان منابع طبيعي خاتم 400 7 نصب لوله تخليه و رسوب زدائي بند خاكي هرات منابع طبيعي خاتم 200 8 تثبيت بستر و سر ريز بند خاكي جرمق كرخنگان منابع طبيعي خاتم 200 8 مرمت سيل برگردان چنارناز منابع طبيعي خاتم 450 9 احداث ايستگاه اطفاي حريق خاتم محيط زيست خاتم 280 10 احداث سكوهاي اسكان اضطراري هرات شهرداري هرات خاتم 250 11 اجراي طرح دفع آبهاي سطحي شهر هرات شهرداري هرات خاتم 400 12 احداث سكوهاي اسكان اضطراري مروست شهرداري مروست خاتم 250 13 اجراي طرح دفع آبهاي سطحي شهر مروست شهرداري مروست خاتم 350 14 حفر 100 حلقه چاه جذبی بنیاد مسکن خاتم 200    
فرماندار خاتم: تخصيص هفده میلیارد و يكصدو هفتاد ميليون ريال اعتبارات خشكسالي به شهرستان خاتم از محل ماده 10(دور دوم سفر رياست محترم جمهوري و هيأت دولت به استان يزد)

سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم تصريح نمود از زمان تصدي مسئوليت اينجانب طي مدت چند ماهه اخير با توجه به پيگيريهاي مستمر و گزارشات ارسالي ستاد حوادث شهرستان به ستاد حوادث غير مترقبه استان اعتبارات قابل توجهي از طريق آن ستاد از محل دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد به بخشهاي كشاورزي، منابع طبيعي و آبخيزداري، محيط زيست، آبفا و آبفار و ديگر بخشهاي اين شهرستان اختصاص يافته كه اين اعتبارات در مقايسه با اعتبارات جذب شده در سالهاي قبل از هر لحاظ درصدي و آماري در رتبه نخست قرار دارد  و در مقايسه با ديگر شهرستانها نيز در اين زمينه جزء شهرستانهاي اول و دوم مي باشيم به طوريكه در مرحله اول توزيع اعتبارات مبلغ 5330 ميليون ريال و در مرحله دوم از محل 126400 ميليون ريال اعتبار استان مبلغ 11840 ميليون ريال به شهرستان خاتم تخصيص يافته است كه جا دارد از مدير كل محترم دفتر بازسازي و حوادث غير مترقبه جناب آقاي مهندس برزگري به خاطر توجه خاص و ويژه ايشان به اين شهرستان محروم و دور افتاده در خصوص در نظر گرفتن بيشترين سهم اعتبارات استاني به اين شهرستان تقدير و تشكر نمود. انشاءالله با عنايت به شدت بحران خشكسالي و خسارتهاي وارده به درختان و مزراع كشاورزان شاهد تسهيلاتي مناسب برای اين قشر محروم جهت نجات از وضعيت فلاكت بار خشكسالي باشيم.ضمناً ليست ريز پروژه ها نيز به پيوست مي باشد.

                                                    

                                                                          

پروژه هاي مصوب شهرستان خاتم از محل 80000 ميليون ريال اعتبار ماده 10 (دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان يزد) مورخ 26/12/1387

رديف

نام پروژه

دستگاه اجرايي

شهرستان

اعتبار

1

ايزولاسيون انهار و لوله گذاري هنرستان كشاورزي

آموزش و پرورش

خاتم

300

2

لايروبي و مرمت قنوات خاتم

جهاد كشاورزي

خاتم

800

3

احداث كانال و لوله گذاري (نهر مسيح 400- كرخنگان 100)

جهاد كشاورزي

خاتم

500

4

مديريت آفات و بيماريهاي نباتي مثل كرم گلوگاه انار-سوسك شاخك بلند- زنبور مغز خوار و پروانه چوبخوار

جهاد كشاورزي

خاتم

300

5

تكميل پل خير آباد در محور مروست

راه و ترابري

خاتم

450

6

ترميم و تكميل احداث ديوار ساحلي كرخنگان

منابع طبيعي

خاتم

400

7

نصب لوله تخليه و رسوب زدائي بند خاكي هرات

منابع طبيعي

خاتم

200

8

تثبيت بستر و سر ريز بند خاكي جرمق كرخنگان

منابع طبيعي

خاتم

200

8

مرمت سيل برگردان چنارناز

منابع طبيعي

خاتم

450

9

احداث ايستگاه اطفاي حريق خاتم

محيط زيست

خاتم

280

10

احداث سكوهاي اسكان اضطراري هرات

شهرداري هرات

خاتم

250

11

اجراي طرح دفع آبهاي سطحي شهر هرات

شهرداري هرات

خاتم

400

12

احداث سكوهاي اسكان اضطراري مروست

شهرداري مروست

خاتم

250

13

اجراي طرح دفع آبهاي سطحي شهر مروست

شهرداري مروست

خاتم

350

14

حفر 100 حلقه چاه جذبی

بنیاد مسکن

خاتم

200

 

 

آدرس کوتاه :