فرماندار خاتم بيانات مقام معظم رهبري منجر به يك آرامش عميق درسطح جامعه سياسي كشورشد.

فرماندار خاتم بيانات مقام معظم رهبري منجر به يك آرامش عميق درسطح جامعه سياسي كشورشد.


فرماندار خاتم بيانات مقام معظم رهبري منجر به يك آرامش عميق درسطح جامعه سياسي كشورشد.

سيد ناصر امامي در جمع تشكلهاي ديني بانوان شهرستان خاتم ، ياد خدا ، اعتماد به كمك پروردگار و افزايش آرامش را عامل مهم عبور سرافرازانه ملت مؤمن ايران ازحوادث 30سال اخيرخواندند.

امامي حضور بي نظير و حماسي ملت در 22 خرداد را خواري براي دشمنان و جشن تاريخي براي دوستان ايران و انقلاب اعلام كرد و افزود:قدرداني ازحماسه پرشكوه مردم درانتخابات 22خرداد كه باعث اقتدار و سربلندي نظام اسلامي شد و مشاركت 85 درصدي مردم را درانتخابات رقم زد يكي از موضوعات مورد نظر رهبربود. ايشان دراين جلسه گفت:تاكنون هيچ شكايتي از روند برگزاري انتخابات در شهرستان خاتم ارائه نشده است وي دربخش ديگري ازسخنان خود بمناسبت ميلاد باسعادت بزرگ بانوي اسلام فاطمه (س) عدالت خواهي و مبارزه با ظلم را بارزترين  ويژگي  شخصيت حضرت فاطمه (س) دانست. فرماندارخاتم معصوميت،پاكي،صبر و رشادت را از ويژگي هاي بارز شخصيتي اين بانوي مكرم اعلام كرد و بيان داشت:امت اسلامي شيوه و روش زندگاني آن حضرت را الگو و سرمشق زندگي خود قرار دهند.

وي تاكيدكرد:حضرت زهرا (س) روح آموزش و پرورش اسلامي را در مهد عفت و كانون تقواي خانوادگي به پسران و دختران خود آموخت كه پرورش انسان هاي بزرگي همچون حضرت امام حسن (ع) و حضرت امام حسين (ع) و حضرت زينب(س) نمونه هاي بارز آن درطول تاريخ هستند.

                                                                                                                                                                                    رستگارخبرنگار شهرستان خاتم