فرماندار خاتم به مناسبت 5 ديماه سالروز زلزله دلخراش بم و روز ملي ايمني در برابرزلزله

فرماندار خاتم به مناسبت 5 ديماه سالروز زلزله دلخراش بم و روز ملي ايمني در برابرزلزله


بيانيه


5ديماه يا آور خاطره اي بسيار تلخ در تاريخ كشور ماست خاطره اي كه سالهادر اذهان مردم ايران باقي خواهد ماند.زلزله فاجعه بار بم در پنجم ديماه 1382 كه به كشته و مجروح شدن بيش از هزاران نفر از هموطنان ما منجر شد و تبعات ناگوار آن همچنان هزاران هزار نفر از بازماندگان اين فاجعه را آزار مي دهد .قطعاً يكي از تلخ ترين سوانح تاريخ معاصر ما و روز فراموش نشدني در خاطره مشترك ايرانيان است .

با توجه به قرار داشتن كشور عزيزمان ايران بر روي كمربند زلزله و رخداد روزانه زمين لرزه هاي بزرگ و كوچك ،آگاه سازي و ارتقاي فرهنگ عمومي واطلاع رساني به مردم در خصوص لزوم مقاوم سازي و توجه به امر نظارت ،برگزاري برنامه ها و فعاليتها ي آموزشي و ترويجي متنوع در روزملي ايمني در برابر زلزله براي كاهش تلفات وخسارات اين بليه طبيعي ضرورتي انكار ناپذير است.در پايان ضمن گراميداشت ياد و خاطره قربانيان اين فاجعه تلخ و يادآوري خاطره دردناك زلزله بم كه زنگ خطر و بيدار باشي براي تمامي شهروندان در سر تا سر كشور است از كليه همشهريان شهرستان خاتم مي خواهم با بهره گيري از اصول علمي و فني به خصوص در عرصه ساخت و ساز خود را در مواجهه با زلزله ايمن نموده و همچنين با توجه به توافق سازمان مديريت بحران كشور با شركت سهامي بيمه ايران مبني بر تخفيفي ويژه معادل 30 درصد بر روي نرخ كليه بيمه نامه ها در بخش واحدها ي مسكوني و غير صنعتي از تاريخ 5/10/89 لغايت 15/10/89 به مناسبت روز ملي ايمني در برابر زلزله در اين بازه زماني با مراجعه به شركتهاي بيمه ايران منازل مسكوني خود را درمقابله با حوادث بيمه و از مزاياي اين توافق و مساعدت بهره مند شوند.