شناسه : 353632

فرماندار خاتم بر لزوم شناسايي و پذيرش آسيب اجتماعي موجود در جامعه تاكيد كرد


به گزارش خبرنگار ايسنا ، سيد ناصر امامي در جلسه ساماندهي امور جوانان شهرستان خاتم ، اظهار داشت : امروزه به لحاظ ارتباطات جهاني هيچ جامعه اي در مقابل فرهنگ ها و تاثيرات جوامع مصون نيست و بايد آموزش هاي ويژه اي را در جهت توانمندسازي خانواده ها براي مقابله با آسيب ها برگزار كرد.

در اين جلسه  همچنين علي اكبر دهقان سرپرست نمايندگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاتم در خصوص ساماندهي امور جوانان در اين شهرستان در بخش صنايع دستي گفت : در رشته معرق ،مشبك ، گليم بافي ، نقاشي روي جرم ، نقاشي روي مخمل ، سفالگري ، نقاشي روي سفال ، تعداد70 نفر در ماههاي مهر ، آبان و آذر آموزش داده شدند و تعداد 60 نفر موفق به دريافت كارت شده اند .

وي  تصريح كرد : در تابستان سال گذشته نيز تعداد 250 نفر آموزش ديده و موفق به دريافت كارت مهارت شدند و همچنين اين اداره  در رشته هاي فوق الذكر هنرجو مي پذيرد . دهقان در پايان گفت : علاقه مندان به اين رشته ها مي توانند به اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري واقع درشهرك بنياد خاتم مراجعه نمايند.
آدرس کوتاه :