فرماندار خاتم بر لزوم شناسايي و پذيرش آسيب اجتماعي موجود در جامعه تاكيد كرد

فرماندار خاتم بر لزوم شناسايي و پذيرش آسيب اجتماعي موجود در جامعه تاكيد كرددر اين جلسه  همچنين علي اكبر دهقان سرپرست نمايندگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خاتم در خصوص ساماندهي امور جوانان در اين شهرستان در بخش صنايع دستي گفت : در رشته معرق ،مشبك ، گليم بافي ، نقاشي روي جرم ، نقاشي روي مخمل ، سفالگري ، نقاشي روي سفال ، تعداد70 نفر در ماههاي مهر ، آبان و آذر آموزش داده شدند و تعداد 60 نفر موفق به دريافت كارت شده اند .

وي  تصريح كرد : در تابستان سال گذشته نيز تعداد 250 نفر آموزش ديده و موفق به دريافت كارت مهارت شدند و همچنين اين اداره  در رشته هاي فوق الذكر هنرجو مي پذيرد . دهقان در پايان گفت : علاقه مندان به اين رشته ها مي توانند به اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري واقع درشهرك بنياد خاتم مراجعه نمايند.