شناسه : 361510
فرماندار خاتم بر برگزاري انتخابات سالم و به دوراز گرايشهاي جناحي تاكيد نمودند.

فرماندار خاتم بر برگزاري انتخابات سالم و به دوراز گرايشهاي جناحي تاكيد نمودند.


آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه اي كه با حضور مسئولين كميته هاي مختلف انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري برگزار گرديد تصريح كرد نظام ما مردمي ترين وسالارترين نظام دنيا است كه از مدرسه با انتخاب شوراهاي دانش آموزي كه توسط دانش آموزان انتخاب مي شوند گرفته تا شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري ، مجلس خبرگان و 000 همه با راي مردم انتخاب مي شوند و هيچ يك از اركان نظام بدون نظر مردم تعيين نمي شوند و اين نشانه مردم سالاري ديني است و هيچ كس از اين قضيه مبرا نمي باشد .
فرماندار خاتم بر برگزاري انتخابات سالم و به دوراز گرايشهاي جناحي تاكيد نمودند.
فرماندار خاتم در بخشي ديگر از سخنان خود افزود وظيفه اصلي ما برگزاري انتخابات آرام در فضاي عاري از تشنج و اضطراب مي باشد و شما عزيزان بايدبه دوراز گرايشهاي جناحي نهايت تلاش خود را دربرگزاري انتخابات سالم و دور از هرگونه تشنج به كار گيريد و راي مردم براي ما احترام دارد و ما بايد فضا را براي تبليغات كليه كانديداهايي كه توسط شوراي نگهبان تائيد مي گردند فراهم كنيم و هركس كه انتخاب شود پس از تنفيذ مقام معظم رهبري به عنوان رئيس جمهور منصوب خواهد شد.
آقاي امامي رعايت سه اصل را در برگزاري انتخابات لازم دانسته و اظهار داشت با انتخابات سالم اول ما ديني را كه به شهدا ، امام راحل (ره) رهبر و مردم و بالاتر از هم به خداوند خود داريم ادا كرده ايم و دوم اعتباري كه براي شهرستان بدست خواهد آمد خود نشانه انجام كار صحيح و ثبات و قدرت مسئولين اين منطقه است و سوم به حاكميت و راي مردم احترام گذاشته و انشاءا000 هركس كه به سركار مي آيد با قاطعيت كارش را انجام خواهد داد
آقاي امامي در ادامه تصريح كرد با عنايت به آمار اعلام شده در كل كشور 46200000 نفر واجد شرايط راي دادن مي باشند و انشاءا000 با برنامه ريزي هاي لازم زمينه حضور حداكثري مردم در انتخابات را فراهم نمائيم اگر چه الحمدا000 مردم ما با پشت سر گذاشتن تمامي مشكلات ثابت كرده اند كه به نظام جمهوري اسلامي پايبند بوده و با حضور هوشيارانه خود تمامي تهديدها ، و نقشه هاي شوم دشمنان را نقش برآب نموده و زمينه هاي تثبيت هرچه بيشتر كشورمان را فراهم خواهند نمود.
در ادامه اين جلسه آقاي جواد ميربهبودي دبير ستاد انتخابات شهرستان اقدامات انجام شده در رابطه با برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را به شرح ذيل عنوان نمود.
1- نصب نرم افزار پيام استان در بخش مركزي و مروست جهت دسترسي به نامه هاي انتخابات از ستاد انتخابات كشور و استان .
2- آموزش نرم افزار پيام استان به مجريان ستاد انتخابات شهرستان (همكاران فرمانداري و بخشداري مروست ).
3- تهيه و تنظيم ليست كشيك ستاد انتخابات شهرستان و برقراري كشيك توسط همكاران ازتاريخ 18/1/88 لغايت 25/3/88
4-     انتخاب 60نفر از معتمدين فرماندار در بخش مركزي و 30 نفر در بخش مروست از بين اقشار مختلف مردم از جمله روحانيون ، فرهنگيان ، كشاورزان ، كسبه و... جهت تشكيل بانك اطلاعاتي با توجه به نامه رئيس محترم ستاد انتخابات كشور.
5- تشكيل كميته هاي اجرايي ،اموزش، پشتيباني ، امنيتي ، تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان خاتم و اقدام مشابه در بخش مروست جهت برگزاري هرچه باشكوهتر انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در 22 خرداد ماه سال جاري .
6-     صدور احكام مسئولين و اعضا كميته ها و ستاد انتخابات شهرستان در مجموع 13 نفر.
7- برگزاري جلسات انتخاباتي با مسئولين و اعضاء كميته ها جهت بررسي شرح وظايف اعضا و كميته هاي ستاد انتخابات شهرستان.
8-     تشكيل كميته it (كارگروه فن آوري اطلاعات ) ستاد انتخابات شهرستان
9-     صدور احكام كارگروه فن آوري اطلاعات در مجموع 7 نفر .
10-تشكيل جلسه با اعضا كميته پشتيباني و it ستاد انتخابات استان در دو بخش مركزي و مروست جهت بررسي و تامين كمبودها و تجهيزات حوزه انتخابيه .
11- برنامه ريزي و هماهنگي با اعضاي كارگروه فن آوري اطلاعات درخصوص انتخاب سرگروههاي شعب(رابطين) و كار بران رايانه شعب اخذ راي.
 
 
 
                                                                                                                                      اكبر شمسي
                                                                                                                                                      مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات 
                                                                                                                                                                  دهمين دوره رياست جمهوري خاتم
   
آدرس کوتاه :