فرماندار خاتم برنامه هاي هفته جوان را تشريح كرد

فرماندار خاتم برنامه هاي هفته جوان را تشريح كردوی افزود : رسانه ها نیز نقش بسزایی در ارتقای سطح دانش اعتقادی وآموزش دینی جوانان دارند که در این زمینه باید از استادان مجرب و برجسته حوزه و دانشگاه بیشتر استفاده کرد. روحانیون نیز باید با برنامه ریزی دقیق فرهنگی نیازهای جوانان را درحوزه های دینی همراه با مخاطب شناسی ، آموزه های دینی قشرهای مختلف مردم بویژه جوانان را پررنگ تر کنند ايشان با اشاره به توانمندی های جوانان این مرز و بوم در عرصه های مختلف گفت :‌ جوانان و نوجوانان ایران اسلامی دارای فکر و اندیشه هستند و باید از این توانمندی در پیشبرد اهداف علمی و تکنولوژی نوین به صورت گسترده تر استفاده كنند .                                         .

ايشان توجه به نقش ويژه خانواده‌ها در برنامه‌هاي اين هفته ، اهتمام جدي به برنامه‌هاي خاص و برگزاري گفتگوي جوانان در شهرستان  به رياست فرماندار با موضوع هفته جوان و مشاركت ويژه همه دستگاه‌هاي تخصصي و عمومي در برگزاري شايسته برنامه‌هاي هفته جوان ، اشاره كردند و با بيان اينكه جامعه جوان به دليل تكثر و پراكنش جمعيت در حوزه‌هاي جغرافيايي متنوعي قرار دارد ، بنابراين همه دستگاه‌هاي اجرايي، بايد زمينه‌ساز تكريم شايسته از جوانان خود در اين روز فرخنده باشند.

فرماندار در پايان با تأكيد بر اينكه نوک حمله هجمه سنگین دشمن در جنگ نرم ، جوانان ایران اسلامی هستند، بنابراین وظیفه و رسالت مسئولان در صیانت ازاعتقادات و کارآیی جوانان امری بدیهی است فرهنگ‌سازي در خصوص گراميداشت و تكريم مقام جوانان بايد مثل روزهاي ماندگار در فرهنگ ما صورت گيرد و در جامعه بتوانيم آن را نهادينه كنيم كه خانواده‌ها به عنوان نقشي مؤثر در اين فرآيند فرهنگ‌ساز محسوب مي‌شوند.