فرماندار خاتم بررفع مشكلات بيمارستان هاي هرات ومروست خاتم تاكيدكرد.

فرماندار خاتم بررفع مشكلات بيمارستان هاي هرات ومروست خاتم تاكيدكرد.


فرماندار خاتم بررفع مشكلات بيمارستان هاي هرات ومروست خاتم تاكيدكرد.

وي افزود:با توجه به وضعيت نابسامان بيمارستانهاي هرات و مروست و كمبود امكانات متعدد ، درملاقاتي كه در دو نوبت با وزير محترم بهداشت و درمان داشتيم پيگير بحث احداث بيمارستان در بخش هاي هرات و مروست شديم كه خوشبختانه در مصوبات سفر دوم با احداث اتاق عمل و تجهيز بيمارستان فعلي موافقت به عمل آمد.

امامي اضافه نمود:خوشبختانه با پيگيريهاي بعمل آمده دو دستگاه آمبولانس نيز از وزير محترم بهداشت و درمان مجوز گرفته شد.

امامي اضافه نمود : در سفر وزير بهداشت و درمان به استان در آخرين روزهاي كاري ايشان در دولت نهم مجوز بكارگيري 3 پزشك متخصص در رشته هاي بيهوشي ،زنان و زايمان وجراحي براي شهرستان خاتم اخذ شد.

امامي اظهار اميدواري كرد:انشاءا...با بكارگيري اين تعداد ،پزشكان متخصص شاغل در بيمارستان اين شهرستان آمار پزشکان متخصص به 5 پزشك متخصص مي رسد . و 3پزشك متخصص ديگر از آبان سالجاري در شهرستان خاتم شروع بكار خواهندنمود.

اين مقام مسوؤل خاطرنشان ساخت:بخش جراحي نيز با توجه به حضور متخصص بيهوشي و جراحي آغاز بكارخواهد نمود.

فرماندارخاتم همچنين از عنايات بيدريغ استاندار محترم و نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و با تقدير از همراهيهاي دكتر مير محمدي رئيس بسيجي وپرتلاش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد خواستار استمرار اين تلاشها شد.

وي همچنين خواستار بازديد وزير محترم بهداشت و درمان و رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از شهرستان خاتم در حداقل فرصت زماني ممكن و مشاهده مشكلات موجود از نزديك و دستور رفع آنها گرديد.

ايشان درپايان تصريح نمود: احداث بيمارستان حداقل 40 تختخوابي در هرات و بيمارستان حداقل 20 تختخوابي درمروست كماكان ازخواسته هاي جدي ماست كه پيگير اجراي آن مي باشيم.


رستگار خبرنگارشهرستان