فرماندار خاتم : با اقدامات انجام شده در يكسال اخير هلال احمر شهرستان پيشرفتهاي خوبي داشته است .

فرماندار خاتم : با اقدامات انجام شده در يكسال اخير هلال احمر شهرستان پيشرفتهاي خوبي داشته است .همچنين تصريح نمود با عنايت به حجم و گستره فعاليتهاي جمعيت هلال احمر در حوزه هاي داوطلبي ، جوانان ، امداد گران و اهميت عمليات امداد و نجات در حوادث نياز است كه ساختمان جمعيت هلال احمر در شهرستان احداث و نيروي انساني مورد نياز و امكانات امدادي براي شهرستان در نظر و تيمهاي امدادي تشكيل و شناسايي گردد كه به همين منظور در سفر استاندار محترم و هيات همراه به شهرستان خاتم پيشنهاد احداث ساختمان اداري ، آموزشي و استخدام نيروي انساني و تخصيص اعتباركمك به بيماران صعب العلاج ارائه و مصوب گرديد كه با پيگيري هاي صورت گرفته نقشه ساختمان به متراژ ( 13 ×  27) تهيه و استخدام نيروي انساني و چارت سازماني نيز از طريق جمعيت هلال احمر استان در دست پيگيري است و مبلغ بيست ميليون ريال اعتبار نيز براي كمك به بيماران تخصيص يافته است ، انشاءا... به محض احداث ساختمان مجوز استخدام نيز صادر و نيروهاي مورد نياز از طريق آگهي استخدام جذب خواهند شد .

امامي افزود جهت انجام امورات شعبه و پاسخگويي به ارباب رجوع و ديگرمسائل مربوطه آقاي جواد ميربهبودي طي حكمي از طرف آقاي فخري مدير عامل جمعيت هلال احمر استان به عنوان سرپرست جمعيت هلال احمر شعبه خاتم منصوب شدند .

رئيس ستاد حوادث غير مترقبه و فرماندار شهرستان در پايان از استاندار محترم و مدير عامل جمعيت هلال احمر استان تقدير و تشكر نمودند و خواستار تخصيص اعتبار براي احداث ساختمان اداري و آموزشي تجهيزات و امكانات امدادي شعبه خاتم شدند.