فرماندار خاتم : ايجاد ايستگاه آتش نشاني در دهستان چاهك يكي از ضروريات است .

فرماندار خاتم : ايجاد ايستگاه آتش نشاني در دهستان چاهك يكي از ضروريات است .وي در ادامه افزود متاسفانه هر ساله شاهد آتش سوزي هايي در منازل مسكوني ، جنگلها و ... در اين منطقه مي باشيم كه به دليل نبود امكانات اطفاء حريق و به موقع نرسيدن عوامل آتش نشاني خسارتهاي زيادي را متحمل شده ايم كه نمونه آن در روز پنج شنبه مورخ 29 بهمن ماه در روستاي هاشم آباد چاهك اتفاق افتاد كه متاسفانه يك واحد مسكوني كه به دليل اتصالات سيم هاي برق دچار آتش سوزي گرديد و تمامي لوازم منزل و ساختمان به طور كامل سوخته و از بين رفته كه در صورت به موقع رسيدن آتش نشاني مطمئناً خسارت كمتري به اين واحد مسكوني وارد مي گرديد .

فرماندار در پايان اظهار داشت با عنايت به بازديد ي كه چند دقيقه بعد از وقوع حادثه توسط بخشدار محترم مركزي و ستاد حوادث اين فرمانداري از منزل مذكور بعمل آمد تمامي خسارت وارده طي صورتجلسه اي تنظيم و انشاءا... از طريق نهادهاي ذيربط موضوع در دست پي گيري و مساعدت لازم معمول خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم


تصاوير مرتبط :