شناسه : 339502

فرماندار خاتم : آغاز عمليات اجرايي قطعه اول باند دوم بزرگراه هرابرجان - هرات – شهربابك


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد مسير ترانزيتي هرابرجان-هرات - شهربابك به طول 105 كيلومتر نقطه اتصال استانهاي مركزي (اصفهان ، چارمحال بختياري ، مركزي و...) به استانهاي جنوبي (كرمان ،هرمزگان ، سيستان و بلوچستان ) مي باشد و طي چند سال اخير به لحاظ عبور و مرور رشد بسيار خوبي داشته و روزانه بيش از دو هزار نوع از انواع وسائط نقليه از اين مسير عبور مي كنند که با توجه به بهره برداری از جاده مروست- ابرکوه درآینده نزدیک ، دارای ترافیک بسیار بیشتری نیز خواهد شد که با توجه به اهميت موضوع و شلوغي مسير پي گيري هاي زيادي جهت دوبانده شدن اين مسير انجام و نهايتاً در سفر رياست جمهوري به استانهاي يزد و كرمان احداث اين بزرگراه تصويب و با انتخاب شركت سازان راه قم به عنوان مجري طرح ، این پروژه در سه قطعه، عملیاتی خواهد شد که قطعه اول اين پروژه به طول 35 كيلومتر و با اعتبار 110 ميليارد ريال از سمت شهربابک آغاز وکل پروژه در صورت تامین کل اعتبار طي 30 ماه آينده وحتی کمتر از آن انشاءا... انجام و به بهره برداري خواهد رسيد . امامی خاطرنشان کرد مذاکراتی با استاندار محترم استان که همیشه عنایت خاصی به شهرستان محروم خاتم دارند داشته ایم تا به امید خدا اجرای قطعه دوم (از سمت هرات ) یا قطعه سوم (شامل 35کیلومتر مسیر هرابرجان-هرات، که کلا در شهرستان خاتم قرار دارد) نیز بزودی اغاز شود. ایشان همچنین با اشاره به اینکه این پروژه ملی و فرا استانی است ولی بیشترین فایده و استفاده از آن برای اهالی شریف شهرستان خاتم است، از پیگیرهای نماینده محترم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در زمینه آغاز به کار پروزه   تشکر و خواستار پیگیری جدی میر کل راه و ترابری استان یزد در   زمینه دو قطعه دیگرگردید. امامي در ادامه افزود با اجرا و بهره برداري از اين طرح يكي از خواسته هاي ديرينه مردم شهرستانهاي خاتم و شهربابك برآورده خواهد شد و از بروز تصادفات زيادي كه در اين مسير تاكنون شاهد آن بوديم كاسته و زمينه هاي رشد و توسعه بيشتر اين دو منطقه فراهم خواهد شد . روابط عمومي فرمانداري خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با اعلام اين خبر تصريح كرد مسير ترانزيتي هرابرجان-هرات - شهربابك به طول 105 كيلومتر نقطه اتصال استانهاي مركزي (اصفهان ، چارمحال بختياري ، مركزي و...) به استانهاي جنوبي (كرمان ،هرمزگان ، سيستان و بلوچستان ) مي باشد و طي چند سال اخير به لحاظ عبور و مرور رشد بسيار خوبي داشته و روزانه بيش از دو هزار نوع از انواع وسائط نقليه از اين مسير عبور مي كنند که با توجه به بهره برداری از جاده مروست- ابرکوه درآینده نزدیک ، دارای ترافیک بسیار بیشتری نیز خواهد شد که با توجه به اهميت موضوع و شلوغي مسير پي گيري هاي زيادي جهت دوبانده شدن اين مسير انجام و نهايتاً در سفر رياست جمهوري به استانهاي يزد و كرمان احداث اين بزرگراه تصويب و با انتخاب شركت سازان راه قم به عنوان مجري طرح ، این پروژه در سه قطعه، عملیاتی خواهد شد که قطعه اول اين پروژه به طول 35 كيلومتر و با اعتبار 110 ميليارد ريال از سمت شهربابک آغاز وکل پروژه در صورت تامین کل اعتبار طي 30 ماه آينده وحتی کمتر از آن انشاءا... انجام و به بهره برداري خواهد رسيد .

امامی خاطرنشان کرد مذاکراتی با استاندار محترم استان که همیشه عنایت خاصی به شهرستان محروم خاتم دارند داشته ایم تا به امید خدا اجرای قطعه دوم (از سمت هرات ) یا قطعه سوم (شامل 35کیلومتر مسیر هرابرجان-هرات، که کلا در شهرستان خاتم قرار دارد) نیز بزودی اغاز شود.

ایشان همچنین با اشاره به اینکه این پروژه ملی و فرا استانی است ولی بیشترین فایده و استفاده از آن برای اهالی شریف شهرستان خاتم است، از پیگیرهای نماینده محترم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در زمینه آغاز به کار پروزه  تشکر و خواستار پیگیری جدی میر کل راه و ترابری استان یزد در  زمینه دو قطعه دیگرگردید.

امامي در ادامه افزود با اجرا و بهره برداري از اين طرح يكي از خواسته هاي ديرينه مردم شهرستانهاي خاتم و شهربابك برآورده خواهد شد و از بروز تصادفات زيادي كه در اين مسير تاكنون شاهد آن بوديم كاسته و زمينه هاي رشد و توسعه بيشتر اين دو منطقه فراهم خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :