فرماندار خاتم اعلام كرد : 20 روستا در شهرستان خاتم آماده برگزاري جشن با سوادي مي باشد

فرماندار خاتم اعلام كرد : 20 روستا در شهرستان خاتم آماده برگزاري جشن با سوادي مي باشدسيد ناصر امامي فرماندار و رئيس ستاد راهبردي نهضت سواد آموزي شهرستان خاتم با اعلام اين خبر افزود با عنايت به آمارگيري چهره به چهره كه در سال جاري توسط آموزشياران نهضت سواد آموزي انجام شد بيش از 20روستا من جمله روستاهاي هاشم آباد چاهك  ، احمد آباد هرات ، رضا آباد كرخنگان ، طالب آباد ، شيخ آباد و ... به نرم بالاي 98 درصد باسوادي رسيده و آماده برگزاري جشن باسوادي مي باشند .

امامي در ادامه افزود كار آمارگيري ميزان بي سوادي در شهر هاي هرات و مروست به پايان رسيده و بزودي  آمار بي سوادي اين دو شهر نيز توسط نهضت سواد آموزي اعلام خواهد شد .

وي در پايان اظهار اميدواري  نمود تا پايان سال 89 شهرستان خاتم فاقد بي سواد بوده و جشن شكرگزاري با سوادي در اين منطقه برگزار خواهد شد .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم