شناسه : 347412
بازدید فرماندار خاتم از گلزار شهدای بخش مروست

فرماندار خاتم از گلزار شهدای بخش مروست بازدید بعمل آورد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" فرماندار بمنظور بازدید از گلزار شهدای مروست به این بخش سفرکرده بود یکی از رسالت های بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است   که با امر بهسازی و مرمت گلزار شهداء می توان در اشاعه این فرهنگ گام برداشت. براساس این گزارش فرماندار همچنین ازواحدهای مسکن مهر و جاده ابرکوه –مروست (جاده چغندری ) بازدید بعمل آورد.  
بازدید فرماندار خاتم از گلزار شهدای بخش مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" فرماندار بمنظور بازدید از گلزار شهدای مروست به این بخش سفرکرده بود یکی از رسالت های بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است  که با امر بهسازی و مرمت گلزار شهداء می توان در اشاعه این فرهنگ گام برداشت.

براساس این گزارش فرماندار همچنین ازواحدهای مسکن مهر و جاده ابرکوه –مروست (جاده چغندری ) بازدید بعمل آورد.

 

آدرس کوتاه :