فرماندار خاتم از پيشرفت 84 درصدي پروژه هاي سفر اول و 40 درصدي پروژه هاي سفر دوم رياست جمهوري خبر داد

فرماندار خاتم از پيشرفت 84 درصدي پروژه هاي سفر اول و 40 درصدي پروژه هاي سفر دوم رياست جمهوري خبر دادبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، وي در ادامه پروژه هاي مصوب سفر دوم رياست جمهوري مربوط به شهرستان خاتم را 120 پروژه عنوان و افزود از جمله پروژه هاي اين سفر تسريع در اجراي جاده هرات ، هرابرجان ، شهربابك ، احداث مجتمع مجتمع ادارات ، ساختمان اداري فرمانداري ، ساخت اداره تعاون ، ، تامين خوراك مجتمع پتروشيمي  ، ساخت كانون فرهنگي كميته امداد ، ساماندهي گلزار شهداء، توسعه و تجهيز بيمارستان آيت الله خاتمي هرات ، بهسازي محور هرات – چاهك و شهرياري و. . . ميباشد كه پروژه هاي مذكور بعضا همانند توسعه و تجهيز بيمارستان ، احداث منطقه نمونه گردشگري نهر مسيح اجرا و به بهره برداري رسيده و بسياري از پروژه ها همانند احداث ساختمان فرمانداري ، احداث ساختمان اداره تعاون و اداره پست ، بهسازي جاده هرات چاهك – شهرياري در دست اجرا مي باشدكه به طور ميانگين 40 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است .

امامي افزود مابقي پروژه هاي سفراول و دوم رياست جمهوري از سال جاري شروع و انشالله تا پايان سال 1390 به پايان خواهد رسيد كه از جمله مي توان به مجتمع ادارات اشاره نمود و بسياري نيز با پيشرفت بالاي 80 درصد در دست اجرا است كه مي توان به جاده مروست به ابركوه و جاده هرات چاهك شهرياري اشاره نمود .

فرماندار در پايان ساخت سد هرات و سد مروست ومجتمع پتروشيمي و گاز رساني به شهرهاي هرات و مروست و روستاها را به عنوان مهمترين پروژه هاي در دست اجراي شهرستان نام برد و اظهار داشت سدهرات با با پيشرفت فيزيكي 20درصد در دست اجرا وگازرساني به شهر هرات با بيش از 90 درصد در حال انجام است و سد مروست عمليات مطالعاتي به اتمام و به همراه  عمليات انتقال گاز به اين شهر در دهه فجر كلنگ زني خواهد شد  و خوراك پتروشيمي نيز مشخص و در مرحله قرارداد با پيمانكار مي باشيم و انشا ا... با افتتاح اين پروژه ها تحول بزرگي در منطقه ايجاد خواهد شد .