فرماندار خاتم از مراكز توزيع كالابرگ سوخت بازديد كرد

فرماندار خاتم از مراكز توزيع كالابرگ سوخت بازديد كردبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، سيد ناصر امامي فرماندار خاتم براي سركشي و رسيدگي به مشكلات احتمالي و نظارت بر مراحل توزيع كالا برگ براي دومين بار از اين مراكز بازديد كرده و در گفتگو با مردم از آنها خواست در اخذ كالا برگ هيچ عجله اي نداشته و از تجمع زياد و طولاني شدن صفهاي اخذ كالا برگ جلوگيري نمايند چرا كه هر خانوار چند روز وقت دارد جهت اخذ كالا برگ مراجعه نمايد و تاريخ مراجعه براساس تعداد جمعيت متفاوت است بنا براين لزومي ندارد كه وقت خود را براي مدت طولاني صرف نمائيد .

امامي در ادامه از مسئولين توزيع كالا برگ خواست با كمال  صبر و احترام به مردم ،  به توزيع كالا برگ بپردازند  چرا كه مردم در اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها نهايت همكاري را با دولت داشته اند و لايق هر گونه خدمتي مي باشند و در صورتيكه تمام مردم موفق به اخذ كالا برگ نگردند مطمئنا اين مرحله تمديد خواهد شد .  

لازم به ذكر است با توجه به كمبود نيرو و كندي در توزيع كالا برگ فرماندار طي تماس تلفني با مدير كل پست استان خواهان افزايش نيرو و همچنين افزايش تعداد مراكز توزيع كالابرگ در شهرستان خاتم و بخصوص در شهر هرات شد .