فرماندار خاتم از طرحها ي اجرا شده و دور دست اجراي جهاد كشاورزي بخش مركزي ديدن نمود .

فرماندار خاتم از طرحها ي اجرا شده و دور دست اجراي جهاد كشاورزي بخش مركزي ديدن نمود .لايروبي و مرمت قنات روستاي چالمه از توابع بخش مركزي كه بر اثر سيل 12 بهمن امسال دچار گرفتگي و مسدوديت شده بود از جمله مناطقي بود كه مورد بازديد فرماندار خاتم قرار گرفت ، سيد ناصر امامي در اين بازيد بر بازشدن هرچه سريعتر اين قنات تاكيد ، و مسئول اداره آب و خاك جهاد كشاورزي اعلام نمود كه پيمانكار ي كه هم اكنون در حال اجراي لايروبي و رفع مسدوديت قنات است جزء پيمانكاران خوبي است كه با برگزاري مناقصه انتخاب و سعي مي شود در كوتاهترين زمان ممكن گرفتگي و مسدوديت قنات مذكور بر طرف گردد .

بازديد گلخانه سبزي و صيفي در حال احداث محمد حيدري نيز از جمله طرحهايي بود كه در اين بازديد سيد ناصر امامي از آن ديدن نمود وي شرايط آب و هواي شهرستان خاتم را مطلوب پرورش گياهان گلخانه اي دانست و اعلام نمود و در زمان مسئوليتش با پيگيريهاي صورت گرفته سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي شهرستان از 5000 متر مربع به بيش از 40000 هزار متر مربع افزايش يافته است. امامي موقعيت مكاني مناسب شهرستان جهت بازاريابي محصولات گلخانه اي ، نور و دماي مناسب ، نيروي انساني كافي و ... را از جمله مزاياي شهرستان جهت كشت محصولات گلخانه اي برشمرد و از مسئولين سازمان جهاد كشاورزي استان خواست به منظور بهره وري بيشتر از منابع آب و خاك به توسعه كشت محصولات گلخانه اي شهرستان كمك نمايند . بازديد از بند خاكي چاه درويش آزادي كه در بارندگيهاي اخير آب زيادي نيز در پشت ان جمع شده بود ، طرح آبياري قطره اي علي حيدري و محمد حيدري نيز از جمله طرحهاي كشاورزي بود كه دراين بازديد فرماندار خاتم از آنها ديدن نمود .