فرماندار خاتم از طرحها ي اجرا شده و دور دست اجراي جهاد كشاورزي بخش مركزي ديدن نمود

فرماندار خاتم از طرحها ي اجرا شده و دور دست اجراي جهاد كشاورزي بخش مركزي ديدن نمودلايروبي و مرمت قنات روستاي چالمه از توابع بخش مركزي كه بر اثر سيل 12 بهمن امسال دچار گرفتگي و مسدوديت شده بود از جمله مناطقي بود كه مورد بازديد فرماندار خاتم قرار گرفت ،سيد ناصر امامي در اين بازيد بر بازشدن هرچه سريعتر اين قنات تاكيد نمود كه مسئول اداره آب و خاك جهاد كشاورزي اعلام نمود كه پيمانكار ي كه هم اكنون در حال اجراي لايروبي و رفع مسدوديت قنات است جزء پيمانكاران خوبي است كه بابرگزاري مناقصه انتخاب و سعي مي شود در كوتاهترين زمان ممكن گرفتگي و مسدوديت قنات مذكور بر طرف گردد .

بازديد گلخانه سبزي و صيفي در حال احداث محمد حيدري نيز از جمله طرحهايي بود كه در اين بازديد سيد ناصر امامي ازآن ديدن نمود وي با شرايط آب و هواي شهرستان خاتم را مطلوب پرورش گياهان گلخانه اي دانست و اعلام نمود و در زمان مسئوليتش با پيگيريهاي صورت گرفته سطح گلخانه هاي سبزي و صيفي شهرستان از 5000 متر مربع به بيش از 40000 هزار متر مربع افزايش يافته است.ولي موقعيت مكاني مناسب شهرستان جهت بازاريابي محصولات گلخانه اي ، نور و دماي مناسب ، نيروي انساني كافي و... را از جمله مزاياي شهرستان جهت كشت محصولات گلخانه اي برشمرد واز مسئولين سازمان جهاد كشاورزي استان خواست به منظور بهره وري بيشتر از منابع آب و خاك به توسعه كشت محصولات گلخانه اي شهرستان كمك نمايند .بازديد از بند خاكي چاه درويش آزادي كه در بارندگيهاي اخير آب زيادي نيز در پشت ان جمع شده بود طرح آبياري قطره اي علي حيدري و محمد حيدري و گاوداري  آقاي...نيز از جمله طرحهاي كشاورزي بود كه دراين بازديد فرماندار خاتم از آنها ديدن نمود .